Införandet av antidumpingtullar

Made in China

Snart är det 2 år sedan införandet av antidumpingtullar på låglegerad skallskruv och brickor från Kina till EU blev verklighet. Detta med en tullsats upp till 87 %.

För att komma runt detta ”hinder” har en del kinesiska tillverkare byggt fabriker i Malaysia medan andra, mindre seriösa, har hittat smygvägar för att ändra ursprungsland till bland annat Malaysia.

Då det handlar om stora volymer fästelement har EU i slutet på oktober 2010 beslutat starta en 9 månaders undersökning av denna typ av omvägsexport. De företag inom EU som inom denna tidsperiod importerat material och inte kan precisera att tillverkning verkligen skett i Malaysia riskerar att retroaktivt bli debiterade denna tull. En efterdebitering som kommer att bli mycket kostsam.