Almén Special Fastener AB

Almén Special Fastener AB

Alfa Laval-koncernen har under en längre tid medvetet levererat defekta produkter till sina kunder. Efter ett affärsmässigt beslut valde man att inte informera sina kunder om de defekta produkterna. Enligt Alfa Laval riskerar man nu att drabbas av stor skada och höga kostnader för de defekta värmeväxlarna.

Alfa Laval-koncernen träffade under 2007 ett leveransavtal (Key Supplier Agreement) med Appro AB avseende fästelement. För att få leverera till Alfa Laval-koncernen är det helt avgörande att man måste uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Under 2008 upptäcktes det att den kinesiske underleverantören till Appro förfalskat delar av kvalitetscertifikaten utfärdade av DNV. Nya omfattande tester av Inspecta i Sverige visade dock på att materialet Appro levererat väl höll sig inom uppställda kvalitetskrav. Alfa Laval hävdar trots detta att fästelementen är defekta och levererar ändå ut dem till sina kunder och tvingar Appro AB i konkurs.

Affärsbeslut ett – Alfa Laval-koncernen tog ett affärsmässigt beslut att inte återkalla eller informera, med ett undantag, några värmeväxlare med defekta fästelement från sina kunder. Även Alfa Lavals kunder riskerar nu att drabbas av höga kostnader när de defekta fästelementen måste bytas ut­.

Almén Special Fastener AB

Affärsbeslut två – Alfa Laval-koncernen stoppar alla leveranser från Appro och börjar ersättningsköpa fästelement med lägre krav och med avvikande specifikationer från Nordiska Bult (numera Würth Industri Nordiska) via underleverantören Steadfast Eng. Co. Ltd., till priser som ligger fem gånger över det europeiska marknadspriset och dessutom i kvantiteter som motsvarar tio månaders förbrukning. Alfa Laval vägrar att fullt ut redovisa certifikaten och materialet i ersättningsköpen när de kräver Appro på ersättning. Och i skiljemålet V 130/2009 med understöd från Mannheimer Swartling motsätter sig Alfa Laval Appros krav på vittnesförhör via tingsrätten för att bl.a. bringa klarhet i ersättningsköpen.

Almén Special Fastener AB

Affärsbeslut tre – När Appro och nu även Nordiska Bult diskvalificerat sig som leverantörer till Alfa Laval-koncernen inträder en enmansföretagare i en av de västa lågkonjunkturer världen skådat och övertar rollen som leverantör, då utan ISO-certifiering och utan finansiell historik men som agent för Steadfast Eng. Co. Ltd.

Almén Special Fastener AB

Fästelementen i en värmeväxlare har mycket stränga krav på säkerhet. De är bl.a. monterade i tryckbärande delar som ofta befinner sig i miljöer där brister kan orsaka omfattande skador på personer och egendom med åtföljande omfattande ansvar.

 


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?