Införandet av antidumpingtullar

antidumpingtullar på skruv från Kina

Antidumpingtullar på skruv från Kina. Det är snart 2 år sedan införandet av antidumpingtullar på låglegerad skallskruv och brickor från Kina till EU blev verklighet. Detta med en tullsats upp till 87 %.

För att komma runt antidumpingtullar på skruv från Kina har en del kinesiska skruvtillverkare byggt fabriker i Malaysia. Andra, mindre seriösa, har hittat smygvägar för att ändra ursprungsland till bland annat Malaysia.

Då det handlar om stora volymer skruv från Kina har EU i slutet på oktober 2010 beslutat starta en 9 månaders undersökning av denna typ av omvägsexport. De företag inom EU som inom denna tidsperiod importerat material och inte kan precisera att tillverkning verkligen skett i Malaysia riskerar att retroaktivt bli debiterade denna tull. En efterdebitering som kommer att bli mycket kostsam.

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser. Om den vara som du importerar säljs till EU till ett så lågt pris att likvärdiga varor som tillverkas inom EU blir lidande kan du få betala en extratull på den importerade varan.

Om du anser att ditt företag som skruvleverantör drabbas negativt av prisdumpning kan du kontakta Kommerskollegium. Det är den svenska myndighet som kan hjälpa dig att lägga fram ett klagomål till EU-kommissionen. Om bevisen för prisdumpning är tillräckligt starka undersöker EU-kommissionen ditt ärende för att sedan överlåta det till Europeiska rådet som fattar beslut om antidumpningstullar och utjämningstullar.