AppMo använder huvudet!

AppMo använder huvudet!

Appro lanserar inom kort AppMo 2.0 som löser problemet med att veta hur mycket klämkraft skruven utsätts för under montering och i ”arbete”! AppMo 2.0 löser också problemet med de spridningseffekter som uppstår vid monteringen.

”Att det är svårt och långt ifrån optimal att styra förspänningskraften via ett angivet moment vet alla som försökt att reda ut de faktorer som påverkar förspänningskraften i ett skruvförband. Därför är kunskapen om de parametrar som styr förspänningskraften viktiga för att optimera resultatet i skruvförbandens förspänningskraft.” Citatet är hämtat från Björn Malmqvist, teknisk chef på Bult & Fästteknik AB ur tidningen Stålbyggnad nr 3 – 2010

Nu behöver känslan och tumregler inte längre vara vägledande vid montering och inte heller dyra efterdragningskontroller av skruvförband.

Planerad lansering av AppMo 2.0 planeras till våren 2011