AppMo använder huvudet!

AppMo använder huvudet!

Appro lanserar inom kort AppMo 2.0 som löser problemet med att veta hur mycket klämkraft skruven utsätts för under montering.

Att styra förspänningskraften i ett skruvförband kan vara en komplicerad och utmanande process. Att enbart förlita sig på angivna moment för att uppnå önskad förspänningskraft är ofta inte tillräckligt noggrant eller tillförlitligt. Istället krävs en djupare förståelse för de faktorer som påverkar förspänningskraften i skruvförband.

För att optimera förspänningskraften i ett skruvförband är det avgörande att förstå vilka parametrar som styr den. En sådan parameter är friktionen mellan skruv och gänga. Friktionen kan vara svår att kontrollera och kan variera beroende på faktorer såsom ytan på skruven, smörjning och installationsteknik. En annan faktor som påverkar förspänningskraften är elasticiteten hos förbandets material. För att uppnå önskad förspänningskraft måste materialens elasticitet beaktas och eventuella plastiska deformationer måste undvikas.

AppMo använder huvudet!

En annan viktig faktor att överväga är skruvens geometri och dimensioner. Skruvens diameter, längd och gängprofil kan alla påverka förspänningskraften. Att välja en lämplig skruv som matchar förbandets specifika krav är avgörande för att uppnå önskad förspänningskraft.

Installationsteknik är också en viktig faktor att beakta. Felaktig installation kan leda till en minskad förspänningskraft, vilket i sin tur kan påverka skruvförbandets prestanda negativt. För att undvika detta är det viktigt att följa rätt installationsteknik och att använda lämpliga verktyg för att uppnå önskad förspänningskraft.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en djupare förståelse för de faktorer som påverkar förspänningskraften i ett skruvförband för att kunna optimera resultatet. Friktion, elasticitet, geometri, dimensioner och installationsteknik är alla viktiga parametrar som måste beaktas. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man uppnå önskad förspänningskraft och säkerställa att skruvförbandet presterar optimalt.

AppMo använder huvudet!

Nu behöver känslan och tumregler inte längre vara vägledande vid montering och inte heller dyra efterdragningskontroller av skruvförband.

Planerad lansering av AppMo 2.0 planeras till våren 2011


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?