AppMo Danmark

AppMo Danmark

I den danska industrin är dåligt utförda sammanfogningar en stor ekonomisk belastning. Varje år kostar dessa bristfälliga skruvförband industrin flera miljarder danska kronor i form av reparations- och underhållskostnader, produktionsstopp och driftstörningar.

Problemet förvärras av att vissa skruvar produceras i låglöneländer där kvalitetskontrollen kanske inte är tillräckligt strikt, vilket leder till att skruvförbanden inte håller den kvalitet som krävs. Detta utgör inte bara en ekonomisk risk utan också en säkerhetsrisk och en potentiell miljöfara.

I dagens industrivärld är skruvförbandet en viktig del av den totala kvalitetsbilden. Det finns ett ökat fokus på produktansvar och därmed ställs det höga krav på skruvens prestanda och tillförlitlighet vid konstruktion, tillverkning och underhåll.

En term som ofta används för att beskriva önskad egenskap hos skruvförband är “AppMo“, vilket står för både styrka och lönsamhet. Det innebär att skruvförbandet ska vara starkt och pålitligt samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt. För att möta dessa krav tillverkas AppMo-skruvar i Sverige av speciallegerat stål av hög kvalitet.

Hur säkerställer du det du köper idag?

Genom att välja AppMo-skruvar kan företag och industrier dra nytta av flera fördelar. För det första erbjuder dessa skruvar hög hållfasthet och pålitlighet, vilket minimerar risken för brott och felaktig funktion. De är utformade och tillverkade med strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga standarderna och specifikationerna.

För det andra kan AppMo-skruvar bidra till att minska driftstopp och produktionsavbrott. Genom att använda högkvalitativa skruvförband minskar risken för fel och brott, vilket i sin tur minskar behovet av reparationer och underhållsarbete. Detta leder till en mer effektiv och produktiv driftsättning av utrustning och system.

AppMo-skruvar

För det tredje kan användningen av AppMo-skruvar bidra till att minska miljöpåverkan. Genom att använda skruvförband av hög kvalitet minskar risken för läckage, slitage och andra fel som kan leda till utsläpp och föroreningar. Detta är särskilt viktigt inom industriella sektorer där en minskning av miljöpåverkan är av stor betydelse.

Valet av skruvförband är därför en viktig övervägning för företag och industrier som strävar efter att upprätthålla hög kvalitet, säkerhet och effektivitet i sin verksamhet.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?