Arvid Nilsson Sverige AB

Arvid Nilsson Sverige AB visar minskad lönsamhet

Arvid Nilsson Sverige AB (bolaget), en gång i tiden Göteborgs Bult, är ett helägt dotterbolag till Arvid Nilsson A/S med säte i Danmark. Sedan 2008 ingår Arvid Nilsson A/S i Adolf Würth GmbH & Co KG koncernen.

Bolaget hade ett eget kapital på 98.8 miljoner kronor per 2009-12-31 och en balansomslutning på 265 miljoner kronor.

Per 2011-12-31 uppgick det egna kapitalet till 16.2 miljoner kronor och balansomslutningen till 293 miljoner kronor.

Förskott till leverantörer finns per 2011-12-31 redovisat till 16 miljoner kronor. Och en kapitaltäckningsgaranti har nu utställts från Würth koncernen.

Tre betalningsanmärkningar har registrerats hos kronofogden under 2012, bl.a. till den egna revisorn, Ernst & Young.

En omfattande centralisering av bl.a. ekonomi, inköp och IT aviserades i början av 2012.

Bolaget har blivit stämt i samband med en tvist angående felaktigt använt patent (Nord-Lock på 5 miljoner kronor). Ledningens bedömning är ett positivt avslut för bolaget.

Bolagets redovisade resultat efter finansiella poster:
2009-12-31                 minus 35.5 miljoner kronor
2010-12-31                 minus 41.3 miljoner kronor
2011-12-31                 minus 42.8 miljoner kronor

Den minskade lönsamheten förklaras med kraftiga kostnadsökningar på köpta varor.

Ersättningen till styrelsen och VD ökade med 9.3 procent mellan 2010 och 2011, från 1.249 miljoner kronor 2010 till 1.366 miljoner kronor 2011, medans ersättningen till de anställda sjönk med 2.2 procent under samma period.

Av bolagets totala pensionskostnader för 2011 (3.859 miljoner kronor) utgör gruppen styrelse och VD lite drygt 10 procent (400.000 kronor).


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?