Att ljuga och undanhålla fakta.

Almén Special Fastener

Slutet 2014 träffar Ahlsell avtal om att förvärva Almén Special Fastener AB. Enligt Göran Näsholm koncernchef, är Alméns ”verksamma inom ett område där Ahlsell under senare år har haft som ambition att stärka sin närvaro. Att utveckla produktsortimentet inom infästning ser vi som mycket intressant och strategiskt för Ahlsell.

2006 – Björn Almén ljuger
Appro är en av få leverantörer i Sverige som under lång tid levererat fästelement med full spårbarhet genom ID-märkning. Under 2006 uppvaktas Appro av Ahlsell vars avsikt var att förvärva bolaget.

När förvärvet inte blev av påstår Björn Almén att han blivit headhuntad av Ahlsell. Någon vecka senare berättar Björn för ledningsgruppen att han har ljugit om detta. Samarbetssvårigheter uppstår och styrelseordförande Håkan Frick vill att Björn söker sig bort från Appro.

2007 – Björn och Jessica slutar på Appro
Björn Almén presenterar en reviderad plan om fortsatta leveranser till Tranter och Alfa Laval. Björn drev vid den här tidpunkten igenom en komplicerad certifikatsstruktur till både Tranter och Alfa Laval. I den reviderade planen nämns förseningar ”främst pga. förändrade certifieringskrav samt oklarheter inom certifieringsorganets organisation.” Certifieringsorganet var DNV.

Det är inte första gången det uppstår ”oklarheter” mellan Björn och certifikaten – ”but now what we are asking you is: no more lies!!”. Läs mer här.

Både Björn och Jessica Almén lämnar sina respektive anställningar på Appro.

Läs mer här.

2008 – Orsaken bakom Appros konkurs
Björn börjar sin anställning på Nordiska Bult (numera Würth Industri Sverige AB). Och Joachim Carlbom (inköpschef) på Tranter börjar lägga beställningar hos dem. Samtidigt som Björn bryter mot ingånget konkurrensavtal registreras dessutom en enskild firma vid namn Almén Special Fastener. Björn besöker flitigt under året både Appros kunder och leverantörer.

Björn Almén planerar att skada Peter Fjordman och Appro genom att Tranter inte informerar Appro omgående om oklarheterna i certifikaten och genom att skapa leveransförseningar från Appros kinesiske tillverkare och genom ett fördyrat och felaktigt stödinköp och genom att överta Appros alla leverantörer och i stort sett alla kunder.

Björn slutar på Nordiska Bult och startar Almén Special Fastener AB tillsammans med Jessica Almén. I styrelsen sitter Jessica och Björns mamma. Även Jessicas mamma och pappa är verksamma i företaget.

Läs mer här och här och här.

2009 – Svår lågkonjunktur med hög avkastning
Almén Special Fastener omsätter 12 miljoner första året. Vinsten blir drygt 1.7 miljoner trots personalkostnader på 1.9 miljoner för 2.3 personer. Hur kunde bolaget så snabbt ha arbetskraft och produkter tillgängligt till bl.a. Tranter?

Bolaget blir ISO 9001:2008 certifierade först 2011. Hur kan ett företag utan certifiering och finansiell historik få leverera special fästelement med höga krav till kunder som bedriver verksamhet inom områden där stränga krav på säkerhet råder?

Bolaget har inga lån eller krediter utan finansieras genom att någon betalar på mycket korta kredittider samt att någon hjälper till med inköps- och lagerkostnaderna. Vem har intressen i och tjänar pengar på detta förutom Björn och Jessica Almén? Och varför agerar inte Nordiska Bult?

Läs mer här.

2010 – Fascinerande historia
Göteborgs tingsrätt beslutar om ett rekonstruktionsförfarande i Appro AB.
Orsaken till Appros oförmåga att betala sina skulder är huvudsakligen konflikten Appro har med Alfa Laval, en av sina största kunder vilket inneburit att Alfa Laval inte betalat för sina inköp och inte heller fortsatt köpa från det lager Appro införskaffat för kundens räkning. Appro har påkallat skiljedom mot Alfa Laval och tvisten kommer att avgöras i början av februari 2010.

Appro stämmer Björn och Jessica Almén på över 10 miljoner ”– Vi anser att det är helt fel och kommer att bestrida stämningsansökan, säger Björn Almén. Tillsammans med Jessica Almén startade han företaget Almen Special Fasteners AB år 2008. Företaget ligger i Vänersborg och konkurrerar med deras tidigare arbetsgivare, Appro AB i Kungälv.

Det framkommer att Almén Special Fastener AB är ”a very well respected Agent that takes care of our interest” åt Steadfast, bolaget som levererade de felaktiga och fördyrade stödköpen 2008 till Tranter genom Nordiska Bult.

Utan långfristiga skulder, ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser ökar Almén Special Fastener omsättningen med 85 procent jämfört med året innan, från 12 till 22.4 miljoner.

Läs mer här.

2011 – Ett fult angrepp
Appro AB försätts i konkurs och till konkursförvaltare utses Lennart Molander. Konkursförvaltaren ”anser att det finns grund att misstänka att Appro utsatts för ett fult angrepp”.

Konkursförvaltaren skriver bl.a. i förvaltningsberättelsen ”Alfa Laval och Tranter valde att – i stället för att hantera ärendet som en reklamation – avbryta allt samarbete med konkursbolaget och anlita leverantörer som anvisades av en hos konkursbolaget tidigare anställd. Denna kom efter en tid att överföra leveransåtagandena till ett eget bolag.” Den tidigare anställde är Björn Almén.

Ahlsell

Konkursförvaltaren skriver i sin arbetsredogörelse ”Efter utredning har konkursboet beslutat att träda in i den rättsliga processen för den i bouppteckningen upptagna fordringen mot Björn Almén. Muntlig förberedelse har förekommit och skriftväxling i målet har pågått. Ett försök till förlikning gjordes i det inledande skedet. Det visade sig emellertid att parterna då stod alltför långt från varandra för att vidare diskussioner om en sådan lösning skulle vara meningsfulla.

Almén Special Fastener AB omsätter 35.7 miljoner 2011, en ökning med 59 procent från 2010. Rörelseresultatet landar på drygt 5 miljoner.

I årsredovisningen finner man att löner och andra ersättningar för 9 anställda är 2 469 650 kronor. Enligt Skattemyndigheten hade Björn och Jessica Almén tillsammans för 2011 en inkomst av tjänst på över 1.6 miljoner kronor. Har staten bidragit med lönefinansiering?

Almén Special Fastener levererar certifikat från Beck-Crespel med samma artikelnummer som Appro, KAP19371161000. Se här.

Läs mer här och här.

2012 – Betala med andras pengar
Trots att Björn Almén under drygt två års tid hävdat ”att det är helt fel” betalar Björn Almén 900 000 kronor för en förlikning med konkursboet. Och av en händelse tar Jessica Almén en utdelning ur sitt bolag på 900 000 kronor.

Vinst och omsättning är i stort sett samma som året innan för Almén Special Fastener AB – 35.8 miljoner omsätts med 5 miljoner i vinst.

Läs mer här.

2013 – Att veta allt
Almén Special Fastener AB omsätter nu nästan 43 miljoner. Vinsten ökar med 77 procent till 9 miljoner efter finansnetto. Bolaget marknadsför sig med ”Att veta allt som rör fästelement är vår specialitet

Efter 5 års verksamhet, från 2009 till 2013 har löner och utdelningar sammanlagt gett Björn och Jessica Almén 8,6 miljoner kronor. Till detta tillkommer 16,4 miljoner i eget kapital och obeskattade reserver.

Intressant iakttagelse – Würth Industri Sverige AB (f.d. Nordiska Bult) hade ett genomsnittligt resultat efter finansnetto mellan åren 2004 – 2008 på 6.1 miljoner. Mellan åren 2009 – 2013 var genomsnittet minus 818 810 kronor samtidigt som skulderna till koncernföretaget ökade kraftigt.

Läs mer här.

2014 – Vi ska vara ärliga i varje situation
I slutet av 2014 träffar Ahlsell avtal om att förvärva Almén Special Fastener AB. ”Alméns kompetens kommer att stärka Ahlsells positioner mot intressanta kundsegment inom industrisektorn inte bara i Sverige utan också över tid i Norge och Finland” säger koncernchef Göran Näsholm med ett förflutet i Alfa Laval i en kommentar.

Konkursen i Appro avslutas efter drygt tre och ett halvt år. Man kan konstatera att borgenärerna d.v.s. anställda, leverantörer, SE-banken och staten förlorat drygt 11.5 miljoner på konkursen.

Affärsetiken är grunden i våra värderingar och hur vi gör affärer. Vi ska vara ärliga i varje situation och uppträda med god etik i alla våra affärer”. – Affärsetik enligt Ahlsell.

I kommande inlägg skall vi bl.a. titta lite närmare på andra ”oklarheter”.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?