Att skapa klämkraft

Att skapa klämkraft

Skruvens uppgift är att skapa en klämkraft mellan de sammanfogade delarna. 

Skruvförband kan monteras på flera olika sätt. Ett förband monterat för hand utan momentkontroll ger större spridning i klämkraften än ett förband monterat med momentkontroll.

Och skruvförband monterade med momentkontroll ger större spridning i klämkraften än skruvförband monterade med t.ex. vinkeldragning eller Squirter DTI.

Den enskilt största faktorn som påverkar klämkraften är friktionen i gängan och anliggningsytan.

Fördelning friktion

En förenklad formel som ger en indikation om klämkraften och
samtidigt friktionens inverkan är;

F = M / (D x K)

F = Klämkraften i skruven
M = Moment
D = Skruvens diameter
K = Mutter faktor

K-värdet är vanligtvis mellan 0.1 till 0.3

Friktion koff spridning

Ett moment på 665 Nm ger för en obehandlad M24 skruv i hållfasthetsklass 8.8 följande utfall;

277 kN vid K-värde 0.1 – 665 / (24 x 0.1)
138 kN vid K-värde 0.2 – 665 / (24 x 0.2)
92 kN vid K-värde 0.3 – 665 / (24 x 0.3)

Och vad innebär det i praktiken?

Att skruven översträcks vid K-värde 0.1

Vanligtvis ligger klämkraften mellan 50 % till 80 % av sträckgränsen

Kan din skruvleverantör upplysa dig om K-värdet?