Att skapa klämkraft

Skruvens uppgift är att skapa klämkraft mellan de sammanfogade delarna. 

Skruvförband är en vanlig metod för att fästa olika komponenter i en maskin eller anordning. Men hur säkerställer man att förbandet är tillräckligt starkt för att klara av de påfrestningar det utsätts för?

Skruvförband kan monteras på flera olika sätt. Ett förband monterat för hand utan momentkontroll ger större spridning i klämkraften än ett förband monterat med momentkontroll.

Och skruvförband monterade med momentkontroll ger större spridning i klämkraften än skruvförband monterade med t.ex. vinkeldragning eller Squirter DTI.

Att skapa klämkraft

Den enskilt största faktorn som påverkar klämkraften är friktionen i gängan och anliggningsytan. Det är också viktigt att se till att gängan och anliggningsytan är ordentligt rengjorda innan montering. Smuts och skräp kan öka friktionen mellan komponenterna och minska klämkraften. En noggrann rengöring kan därför vara avgörande för att uppnå optimal klämkraft.

En förenklad formel som ger en indikation om klämkraften och
samtidigt friktionens inverkan är;

F = M / (D x K)

F = Klämkraften i skruven
M = Moment
D = Skruvens diameter
K = Mutter faktor

K-värdet är vanligtvis mellan 0.1 till 0.3

Ett moment på 665 Nm ger för en obehandlad M24 skruv i hållfasthetsklass 8.8 följande utfall;

277 kN vid K-värde 0.1 – 665 / (24 x 0.1)
138 kN vid K-värde 0.2 – 665 / (24 x 0.2)
92 kN vid K-värde 0.3 – 665 / (24 x 0.3)

Och vad innebär det i praktiken?

Att skruven översträcks vid K-värde 0.1

Vanligtvis ligger klämkraften mellan 50 % till 80 % av sträckgränsen

Kan din skruvleverantör upplysa dig om K-värdet?


Vill du få mail från oss?

Kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.