Ballar av stål

Ballar av stål

Prispress och minskad efterfrågan fick LKAB att redovisa en minskad vinst på 43 procent före skatt för årets andra kvartal. Omsättningen föll samtidigt med 23 procent.

LKAB redovisar minskad vinst och omsättning under årets andra kvartal på grund av prispress och minskad efterfrågan. Företagets vinst före skatt minskade med hela 43 procent och omsättningen sjönk med 23 procent.

Detta är en oroande trend för LKAB och dess aktieägare. Prispressen och den minskade efterfrågan påverkar inte bara företagets resultat utan kan också ha negativa konsekvenser för hela branschen.

För att möta denna utmaning behöver LKAB ta en aktiv roll i att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Detta kan inkludera att arbeta med att förbättra produktionsprocesser, minska kostnader och diversifiera verksamheten.

“Avmattningen i den kinesiska ekonomin och fortsatta finansiella problem inom eurozonen bidrar till ökad osäkerhet om den globala ekonomiska utvecklingen och får därmed konsekvenser för efterfrågan på både stål och järnmalm”, koncernchef Lars-Eric Aaro.

Även BHP Billiton, världens största gruvföretag och Rio Tinto signalerar minskad efterfrågan av järnmalm från Kina. Kina har köpt järnmalm från hela världen för att kunna försörja sina stålanläggningar. Särskilt från Australien, där järnmalmsproduktionen har ökat från 80 miljoner ton för 10 år sedan till nästan 500 miljoner ton.

Kina är världens största tillverkare av stål, med en andel om mer än hälften av den globala produktionen.

The China Iron and Steel Association påstår att de kinesiska ståltillverkarnas resultat föll med 96 procent under det första halvåret 2012.

SSAB märker också av den minskade efterfrågan. SSAB redovisade en minskad vinst före skatt på 48 procent för andra kvartalet 2012 jmf med motsvarande period 2011.

Det finländska stålbolaget Outokumpu redovisar ett resultat före skatt på 130 miljoner euro för det andra kvartalet 2012. Outokumpu spår att leveranserna under det tredje kvartalet väntas bli klart lägre än under kvartalet innan.

De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter av stål (dvs. plåt, band, tråd, stång, profiler och rör) minskade med 19,7 % Q2 jmf med Q2 2011.

I juli föll FDI (Fastener Distributor’s Index) till 45.1 (51.6 juni, 56.3 maj)

En skräckfilm på riktigt?


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?