Bedrägeri i skruvbranschen!

Bedrägeri i skruvbranschen!

Bedrägeri i skruvbranschen. 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De fann flera handlare som gjort sig skyldiga till bedrägeri genom att förfalska ursprunget för fästelementen som importerats från Kina till Malaysia.

Samarbetsviljan hos tillverkare/exportörer i Kina var även vid detta tillfälle lågt. EU konstaterar också att en betydande del av den malaysiska exporten täcktes av icke samarbetsvilliga exportörer som hade lämnat vilseledande information.

Om du anser att ditt företag drabbas negativt kan du kontakta Kommerskollegium. Det är den svenska myndighet som kan hjälpa dig att lägga fram ett klagomål till EU-kommissionen. Om bevisen är tillräckligt starka undersöker EU-kommissionen ditt ärende för att sedan överlåta det till Europeiska rådet som fattar beslut.

Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Vem tar ansvaret vid en olycka när bedrägeri i skruvbranschen förekommer?

Hur säkerställer du det du köper idag?