Bedrägeri i skruvbranschen!

Bedrägeri i skruvbranschen!

Bedrägeri i skruvbranschen är ett allvarligt problem som kan leda till allvarliga konsekvenser som olyckor och skador. Det är därför viktigt att kunder och företag tar ansvar för att säkerställa kvaliteten, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet vid inköp av skruvar och muttrar.

Enligt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning förekommer bedrägeri i skruvbranschen genom att fästelement tillverkade i Kina omlastas i Malaysia för att sedan säljas som tillverkade i Malaysia. Detta sker genom att handlare förfalskar ursprunget för fästelementen som importerats från Kina till Malaysia. EU har konstaterat att en betydande del av den malaysiska exporten täcktes av icke samarbetsvilliga exportörer som hade lämnat vilseledande information.

För att säkerställa kvaliteten och ursprunget för fästelement är det viktigt att kunder och företag gör sin egen research och inte enbart litar på importörers eller tillverkares uppgifter. Enligt experter inom skruvbranschen är det lämpligt att kontrollera att fästelementen uppfyller de krav som ställs i de gällande standarderna, t.ex. DIN-standarderna. Detta innebär att kunden eller företaget bör kontrollera att fästelementet har rätt märkning, rätt material, och att det är tillverkat enligt standarden.

En annan viktig faktor att överväga är certifikaten som levereras med fästelementen. Certifikaten bör innehålla information om tillverkare, produkttyp, material, kvalitetskontroller och testresultat. Det är också viktigt att certifikaten är utfärdade av en oberoende tredje part för att säkerställa att de är riktiga och inte förfalskade.

Hur säkerställer du det du köper idag?


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?