Bedrägeribekämpning

Bedrägeribekämpning

2009 inledde Europeiska byrån för bedrägerier en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De fann flera handlare som gjort sig skyldiga till bedrägeri genom att förfalska ursprunget för fästelementen som importerats från Kina till Malaysia.

Samarbetsviljan hos tillverkare/exportörer i Kina var även vid detta tillfälle lågt. EU konstaterar också att en betydande del av den malaysiska exporten täcktes av icke samarbetsvilliga exportörer som hade lämnat vilseledande information.

Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Vem tar ansvaret vid en olycka?

För att säkerställa kvaliteten, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet kan kunder vidta flera åtgärder:

  1. Välj betrodda och pålitliga leverantörer: Det är viktigt att välja etablerade och pålitliga leverantörer som har gott rykte och har varit verksamma på marknaden under en längre tid. Genom att välja välrenommerade företag minskar risken för att hamna i bedrägerier eller att köpa produkter av dålig kvalitet.
  2. Kontrollera leverantörens certifikat: Be leverantören om att få se och verifiera deras certifikat. Kontrollera noggrant att certifikaten är äkta och att de utfärdats av erkända certifieringsorgan. Det kan också vara värt att undersöka om certifieringarna är giltiga och uppdaterade.
  3. Genomför oberoende tester och inspektioner: För att få en objektiv bedömning av produkternas kvalitet och materialet kan kunden välja att genomföra oberoende tester och inspektioner. Detta kan göras av tredje part eller genom att anlita specialiserade företag som är kvalificerade inom området. Dessa tester och inspektioner kan ge kunden en mer detaljerad bild av produkternas prestanda och kvalitet.
  4. Kontrollera produkternas ursprung: Utöver certifikat kan kunden kontrollera produkternas ursprung genom att begära dokumentation och spårbarhetsinformation från leverantören. Det kan vara viktigt att kontrollera om produkterna verkligen kommer från den angivna tillverkningsplatsen och om de har genomgått rätt behandling och processer.
  5. Följ branschstandarder och rekommendationer: Det kan vara till hjälp att följa branschstandarder och rekommendationer när det gäller val av fästelement. Detta kan inkludera att använda specifika produktspecifikationer, välja tillverkare som är certifierade enligt relevanta standarder och följa riktlinjer för inspektion och testning.

När det gäller ansvar vid en olycka kan det vara beroende av olika faktorer, inklusive den juridiska och kontraktsmässiga situationen. Generellt sett kan ansvaret delas mellan olika parter involverade i leveranskedjan, inklusive tillverkaren, leverantören, distributören och slutanvändaren. Det är viktigt att ha tydliga avtal och avtalstexter som klargör ansvarsfördelningen och eventuella garantier eller ersättningar som gäller vid olyckor eller produktfel.

Vid allvarliga olyckor eller problem kan det vara nödvändigt att involvera juridiska experter och försäkringsbolag för att fastställa ansvar och eventuella skadeståndsanspråk. Det är viktigt att dokumentera alla relevanta bevis och korrespondens i händelse av en olycka.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?