Björn Almén betalar 900 000:00 för att slippa rättegång.

Björn Almén betalar 900 000:00 kr

Björn Almén har nått en förlikning med konkursförvaltaren genom att betala 900 000:00 av privata pengar till konkursförvaltaren.

Och därmed slipper Björn Almén rättegången i målet. Det kommer dock att startas en utredning mot Björn Almén angående ekonomiska oegentligheter under hans tid på Appro AB. Läs mer här.

En konkurs kan vara en tuff tid för alla inblandade, från företagsägare till anställda och kunder. En konkursförvaltare spelar en viktig roll i denna process, som är att se till att konkursen hanteras på ett korrekt sätt.

Vad är en konkursförvaltare?

En konkursförvaltare är en person som utses av tingsrätten för att hantera en konkurs. Konkursförvaltaren är en oberoende person som ska se till att konkursen hanteras på ett korrekt och rättvist sätt. Konkursförvaltaren har också till uppgift att försöka maximera värdet av företagets tillgångar för att betala av skulderna till borgenärerna.

Vad gör en konkursförvaltare?

Konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift är att ta hand om företagets tillgångar och skulder under konkursen. Detta innefattar att samla in information om företagets ekonomiska situation, sälja tillgångar för att betala av skulderna och hantera eventuella tvister som kan uppstå under processen.

Konkursförvaltaren ska också se till att alla borgenärer behandlas lika och att företagets tillgångar fördelas rättvist. De ska också se till att företagets anställda får ut sina löner och andra förmåner som de har rätt till.

En annan viktig uppgift för konkursförvaltaren är att undersöka om det har skett några oegentligheter eller brott inom företaget som kan ha bidragit till konkursen. Om så är fallet kan konkursförvaltaren vidta åtgärder för att återkräva pengar och/eller vidta rättsliga åtgärder mot de ansvariga.

Slutsats

En konkurs är aldrig en lätt sak att hantera, men en kompetent och erfaren konkursförvaltare kan hjälpa till att göra processen så smidig som möjligt. Genom att se till att alla borgenärer behandlas lika och att företagets tillgångar fördelas rättvist, kan en konkursförvaltare hjälpa till att minimera skadorna för alla inblandade.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?