Björn Almén bryter mot avtal

Lokaler sponsrade av Tranter?

I samband med att Björn Almén betalade 900 000 till Konkursboet har intresset om bakgrunden varit stor. Och varför betalade Björn när han anser sig oskyldig? Här kommer bakgrunden.

Efter en provanställning på sex månader började Björn sin anställning på Appro AB den 1:e juli 1998. I samband med anställningen upprättades ett konkurrensavtal.

Konkurrensavtalet innebar att Björn inte fick utnyttja Appros affärsupplägg eller kund och leverantörsregister samt know-how i egen regi eller hos annan. Björn slutade sin anställning på Appro AB den 31:e juli 2007.

Björn bröt mot konkurrensavtalet vid två tillfällen. Första tillfället var 2008 på dåvarande Nordiska Bult AB (nuvarande Würth Industri Nordiska) och andra gången 2009 på Almén Special Fastener. Uttalanden som Det bästa är att vi fick med oss alla leverantörer och i stort sett alla kunder, säger Björn Almén, som driver företaget med sin hustru Jessica. bekräftade misstanken.

Appro AB stämde Björn Almén under 2010 för brott mot konkurrensavtalet. Och när Appro AB gick i konkurs 2011 beslutade Konkursboet att överta talan.

Konkursboet krävde Björn på 7 817 425 kr plus ränta samt att han skulle tvingas ersätta Konkursboets rättegångskostnader inklusive Appro AB:s, och senare Appro AB i konkurs, rättegångskostnader med ett belopp som senare skulle anges.

Björn har via sitt ombud Shervin Shikhan på Setterwalls Advokatbyrå i långa inlägg under två års tid bestridit både Appros och Konkursboets yrkanden och hävdat att han är oskyldig.

I svaromålen (mål nr T 836-10, Målenhet 2) till Linköpings tingsrätt beskriver Björn sina arbetsuppgifter på Appro AB med att ta emot respektive leverera gods samt att plocka order för att sedan övergå till att bli en av företagets många säljare. Beskrivningen omformuleras i andra sammanhang.

Efter flera initiativ från Björns sida sker en förlikning två veckor innan huvudförhandlingen i Linköpings tingsrätt med Konkursboet. Björn betalar 900 000 till Konkursboet och slipper därmed huvudförhandlingen. Är Björn en fri man nu? Nej, en utredning och anmälan kommer att göras emot Björn för ekonomiska bedrägerier för tiden på Appro AB.

Under Björns tre månader långa uppsägningstid från Nordiska Bult (jan till mar 2009) förekommer det fakturering i Almén Special Fastener. Och under sin tid på Nordiska Bult registrerades det en enskild firma med trading av fästelement som angiven verksamhet.

Det hävdas från flera håll att Björn tillsammans med dåvarande inköpschefen på Tranter International, Joachim Carlbom planerade ett övertagande av Appros affärer med bl.a. Tranter  till Almén Special Fastner.

Och fakturan från Tranter International till Almén Special Fastener på 180 000 som Björn försökte gömma, vad avsåg den?

Enligt Bernt Ljungqvist VD, och flera medarbetare på Nordiska Bult var allt en planläggning från Björns sida.

Och så mycket fel det blev.


Vill du få mail från oss?

Kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.