Brott- och sträckgränser

Brott- och sträckgränser

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Konkursförvaltaren ska också utreda misstankar om brott och står under tillsyn av Tillsynsmyndigheten i konkurser. Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurser.

Vad gör konkurstillsynen? Tillsynen riktar sig mot konkursförvaltaren och hur hanteringen av en enskild konkurs sköts. Konkursförvaltaren är helt självständig i sin förvaltning vilket innebär att Kronofogden inte kan bestämma hur förvaltaren ska handla i enskilda fall. Däremot kan Kronofogden, om det finns invändningar mot hur ett visst ärende handläggs, yrka nedsättning av det arvode förvaltaren begär. Kronofogden kan också begära att förvaltaren ska avsättas.

Pacta sunt servanda

November 2004 – Lena Nordlund på Hägglunds Drives Production AB som numera ingår i Bosch Rexroth placerar order 2061828 hos Appro AB. Ansvarig för ordern på Appro AB är Björn Almén. Fram till och med maj 2007 ansvarar Björn Almén totalt för 364 stycken ordrar från Hägglunds samt deltar aktivt i tekniska möten med dem.

28 september 2005 – Appro AB ingår ett ”Distribution Agreement” med Clyde Fasteners Ltd. Där framgår det att Appro är ”only distributor in the territory of: Sweden” och att det innefattar ”Clyde Fasteners total range in Socket screws, bolts, Special Fasteners & Component Parts” Läs hela avtalet här.

Till största delen lagrades och såldes produkterna från Clyde Fasteners Ltd. till Lena Nordlund på Hägglunds Drives Production AB som numera ingår i Bosch Rexroth.

Juli 2007 – Undertecknar Jessica Almén ett sekretessavtal med Appro samtidigt som Björn Almén lämnar sin anställning på Appro.

September 2007 – Jessica Almén säger upp sig från sin anställning som säljare på Appro.

Januari 2008 – Registreras en enskild firma med namn Almén Special Fastener. Björn Almén börjar samtidigt sin anställning på Nordiska Bult, numera Würth Industri Nordiska AB.


Nedan – Björn Alméns aktiviteter under 2008 som anställd på Nordiska Bult. Samtliga uppgifter och datum har anställda på Nordiska Bult lämnat.

Januari 2008 – Björn tar kontakter med Clyde Fasteners Ltd, med löfte till Nordiska Bult om kommande ordrar. Initialt handlar det om Inseco/HIAB skruven.

September 2008 – Björn besöker Inseco AB och träffar också HIAB. Nordiska Bult får nu leverera HIAB skruven. Nordiska Bult köper också loss skruven ifrån Appros lager hos Clyde Fasteners!

Nordiska Bult fick senare inte ha kvar denna affär utan blev liggandes med skruvarna på lager. Idag har Nordiska Bult numera Würt Industri Nordiska inga lager alls på sin nya adress i Askim, spännande…

Björn tar med Lena Nordlund på Hägglunds på krogbesök – dyrt enligt Nordiska Bult.

November 2008 – Björn har möte med Lena Nordlund på Hägglunds. Nordiska Bult får endast leverera enstaka ordrar till Hägglunds.

December 2008 – Björn Almén säger upp sig ifrån Nordiska Bult. För att inte begå avtalsbrott fick Björn Almén inte börja arbeta före den 1:e april. Och hur gick det med det Nordiska Bult?

26:e mars 2009 – Hägglunds säger formellt upp avtalet med Appro AB och anlitar nu Almén Special Fastener AB som leverantör med Clyde Fastener som tillverkare, samma upplägg som Appro AB hade.

”– Det bästa är att vi fick med oss alla leverantörer och i stort sett alla kunder, säger Björn Almén, som driver företaget med sin hustru Jessica.”

11:e november 2009 – Appro AB lägger sin sista beställning med beställningsnummer 17 271 hos Clyde Fasteners Ltd., bekräftad av Clyde Fasteners med order nummer HE3189/48.

31:e december 2009 – Almén Special Fastener AB redovisar för perioden 2008-12-29 till 2009-12-31 med 2.3 anställda, varav en är kvinna en omsättning på 12.1 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 1.9 miljoner eller 158 000 kronor per månad första verksamhetsåret!

Bolaget får i snitt betalt från sina kunder på 20 dagar, har inga långfristiga skulder, ställda säkerheter, eller ansvarsförbindelser. Lageromsättningshastigheten är i den högre skolan och ligger 2010 på 6.7 gånger. Det är så imponerande att man börjar undra – hur gick det här till Jessica Almén, det är ju du som äger bolaget?

Clyde Fasteners Ltd

12:e januari 2010 – Fattar Göteborgs tingsrätt beslut om ett rekonstruktionsförfarande för Appro AB.

25:e januari 2011 – Almén Special Fastener AB blir ISO 9001:2008 certifierade. Varför tillät Lena Nordlund på Hägglund, numera Bosch Rexroth – att ett företag utan certifiering och finansiell historik får leverera special skruvar med höga krav?

Björn hade som ansvarig på Appro vid ett flertal tillfällen kvalitetsproblem till Hägglund, numera Bosch Rexroth. Läs om ett av dem här.

8:e mars 2011 – Appro AB försätts i konkurs. Som konkursförvaltare utses Lennart Molander på Advokatfirman Lindahl. Lennart Molander utser Allan Stutzinsky på Advokatbyrån Glimstedt som medförvaltare.

17:e maj 2011 – Mailar Allan Stutzinsky till Peter Fjordman ”Lennart Molander har varit i kontakt med mig. Han anser att det finns grund att misstänka att Appro utsatts för ett fult angrepp.

26:e februari 2014 – Clyde Fasteners Ltd har svårigheter att leverera till Almén Special Fastener AB ”As you may be aware we have had major problems with our heat treatment in recent weeks. We now have NO furnaces in operation as of last night when our 2nd hardening furnaces fan motor collapsed.

We are currently trying to source a new one whilst the old one is re-wound thus we cannot give deliveries until at least one is running.” Läs hela mailet från Clyde Fasteners här.

Läs mer om mysteriet på Appro här.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?