Varför lossnar muttern eller skruven?

Hur kan man gardera sig mot att muttern eller skruven lossnar?

Den frågan ställs ofta – och svaren är många, allt från tyckande till trosföreställningar och spekulationer. Frågan förenklas inte heller av att marknaden översvämmas av låselement i olika skepnader och med olika tekniska förutsättningar. Vad är sanningen?

Läs mer

Hur hårt skall jag dra åt skruvförbandet?

En hel industri har vuxit upp kring okunskapen om klämkraft, jag tänker på alla tillverkare och grossister av momentnycklar och hydraulverktyg av diverse slag, den ena dyrare och mer avancerad än den andre.

Verktyg behövs för att dra åt, javisst men utgå inte från ett åtdragningsmoment!

Läs mer

Dåligt åtdragna skruvar räckte för att orsaka en tågurspårning

Sommaren 2007, norr om Gnesta, spårar ett 370 ton tungt X2000 ur med stora skador på både spår och tåg som följd. Anledningen? Dåligt åtdragna skruvar. Detta kan tyckas vara ett litet problem men när ett tåg med 220 passagerare spårar ur har det plötsligt blivit ett stort problem.

Läs mer

Stålet och EN ISO 898-1:2009 del 1

Stålet är det allra viktigaste av våra metalliska material och används i väldigt många sammanhang. Det produceras årligen cirka 1 527 000 000 000 kg stål i världen. Stål är världens mest återvunna material, en tredjedel av världens stålproduktion bygger på skrotåtervinning. De länder som producerar mest stål är Kina (46 %), Japan (7 %) och USA (6 %). EU producerar tillsammans 12 %. Stål utvecklas ständigt och är ett högteknologiskt material. Läs mer

Brott- och sträckgränser

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Konkursförvaltaren ska också utreda misstankar om brott och står under tillsyn av Tillsynsmyndigheten i konkurser. Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurser.

Läs mer

Ansvariga måste ställas till svars

Jag Peter Fjordman har sedan torsdag den 6 juli 2017 inlett en hungerstrejk där jag varken äter eller dricker.

Jag gör nu med livet som insats mitt sista försök att ställa de ansvariga bakom angreppet mot Appro AB till svars där bl.a. Björn och Jessica Almén inkasserade runt 100 miljoner kronor från Ahlsell.

2017-07-13 – Uppdatering
Idag är jag inne på sjunde dagen utan mat och vätska. Kommer Ahlsell att leva upp till sin uppförandekod?

JB Almén AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-12-31

”Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat samtliga aktier i Almén Special Fastener AB, org nr 556774-6507 till Ahlsell Sverige AB.” Resultat från andelar i koncernföretag 76,6 miljoner kronor.

Ahlsell ökade också på Björn och Jessica Alméns löner med 22 procent till sammanlagt drygt 1.3 miljoner under 2015. Hur många på Ahlsell fick sina löner höjda med 22 procent? Läs mer

Att ljuga och undanhålla fakta

Slutet 2014 träffar Ahlsell avtal om att förvärva Almén Special Fastener AB. Enligt Göran Näsholm koncernchef, är Alméns ”verksamma inom ett område där Ahlsell under senare år har haft som ambition att stärka sin närvaro. Att utveckla produktsortimentet inom infästning ser vi som mycket intressant och strategiskt för Ahlsell.Läs mer

Förfalskade certifikat

Vart tog 250 000 kilo specialanpassade fästelement vägen där en betydande del av certifikaten var förfalskade?

Förfalskade certifikat. Enligt konkursförvaltarens arbetsredogörelse från den 5:e juni 2014 avsåg en betydande del av Appro AB:s lager vid konkurstillfället den 8:e mars 2011 av varor som var specialanpassade för vissa kunder och att certifikaten på en betydande del av varorna var förfalskade av Appro AB:s underleverantör. Läs mer

Tjäna extra pengar?

Fästelementen och handen på bilden kan ha med innehållet att göra.

Hej på er,
Vill gärna fråga er om lite extra pengar i månaden, om ni har några tips =) Jag vill dryga ut kassan lite. Jag brukar använda mig av buzzador (får gratis prover m.m.) svarar på enkätundersökningar via filmpanelen (och får utbetalt då och då) Säljer av på tradera lite då och då. Nu undrar jag, har ni något tips?? Hälsningar Bernt. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 6

”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera” är en av Alfa Lavals fyra affärsprinciper. Med detta menas att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra, allt enligt årsredovisningen 2012. Mysteriet på Appro del 6. Läs mer

Squirter DTI

Orsaken till de skador som uppstår när ett skruvförband lossnar beror i de flesta fall på att skruven har monterats till för låg klämkraft. Skruvens uppgift är att skapa en klämkraft mellan de sammanfogade delarna. Skruvförband med felaktig klämkraft leder ofelbart till haveri. Läs mer

Stafrén Consulting AB

Texten har sitt sammanhang till mysteriet på Appro del 5. En sammanfattning av mysteriet på Appro finns här.

Verksamhet & ändamål
Bolaget (556671-2005) skall bedriva resebyråverksamhet, handel med souvernirer samt konsultverksamhet inom affärsutveckling, projektledning, säljuppdrag, utbildning. Registrerad hos Bolagsverket: 2004-11-25.

Vi erbjuder möjligheten att bli mer konkurrenskraftig

Stafrén consulting AB vill se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag. Vi vill utveckla kvinnors företagande och service och bemötande i samhället.

Vi vill att Du som företagare ska kunna leva på din affärsidé. Vi vill också förmå företagare att samverka för att tillsammans bli konkurrenskraftiga mot omvärlden.

Yvonnes Tours
www.apctrading.com

Här kan Du läsa om de aktuella tjänster som Stafrén consulting arbetar med. Längre ner på sidan kan Du läsa om vad vi erbjuder.

framgångsnycklar
Ett program för att skapa tillväxt i företagag
Ett utbildningskoncept för företagare, som bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande närverk. Syftet är att ge kompetensutveckling inom områdena affärsfokusering, företagarrollen, marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Dessutom stärka och motivera fler att starta företag genom att synliggöra och lyfta fram förebilder.

Tjänster & Produkter
Affärsutveckling
När Du kört fast, eller saknar drivkraften till förnyelse, eller ställs inför oväntade affärshändelser i företaget, det är då Du måste få professionellt stöd för att kunna fatta viktiga beslut. Du kanske har kommit till en punkt då Du måste välja – utveckla eller avveckla. Vi ger alternativa lösningar. Mål – strategier – visioner. Du har kunskapen inifrån företaget – vi kommer med erfarenhet och kunskaper utifrån, och ser med andra ögon.

Företagsutbildningar
• Framgångsnycklar – läs mer på Framgångsnycklars sida

Projektledning
Att leda projekt innebär omvandling av människors visioner till verklighet, genom att fokusera på – målet – arbetsformerna – resurserna – tiden . Dessutom handlar det om organisation. Vi kan det.

Servicemanagement
90-talets gör-det-själv-stil är över. Vill Du koAtt starta företag oavsett befintlig eller ny affärsmiljö kräver sin man/kvinna. Vi finns med vid sidan om så länge Du vill och behöver oss.

Mötes/konferenscoach
De gamla hederliga konferenserna är på väg tillbaka, men konferensvärdar/värdinnor är ett minne blott. Nu är det konferenscoachen som gäller. Den som fixat absolut allt. Vi har lång erfarenhet av konferensverksamhet.

Våra visioner och mål

• Att se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag
• Att utveckla service och bemötande i samhället
• Att fler småföretagare ska kunna leva på sina affärsidéer
• Att förmå företagare att samverka för att bli konkurrenskraftiga mot omvärlden
• Att fler människor ska trivas med sina arbetsinsatser och tycka det är ”kul” att gå till jobbet
• Att fortsätta utveckla oss själva och andra som företagare

Vilken kunskap & erfarenhet finns i Stafrén consulting ab?
Yvonne Stafrén har ekonomisk bakgrund och 30 års erfarenhet av eget företagande inom detaljhandel, service/turismnäring och hotell & konferens.

Hon har erfarenhet från konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, ekonomi & administration, personalledning, mentorskap och coaching.

Yvonne har utbildat i affärsmannaskap till små- och medelstora företag i tillväxt samt nyföretagare.

Utmärkelser
• Miljöpris i Mölndal Stad 1998
• Deltagare i SIQ:s ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” 1997
• Årets Företagare i Mölndal Stad 1995

Genomförda uppdrag
• Idégivare, projektledare och utbildare projektet Framgångsnycklar
• Coaching
• Mentorskap
• Tillväxtprogrammet Vision Plus Mölndal Stad
• Affärsutveckling i etablerade företag
• Affärsrådgivning till nyföretagare
• Grupputveckling
• Ekonomi/administrationschef
• Utredningsuppdrag inom kommunal servicenäring
• Kvalitetssäkring i hotellbranschen

Researrangör Norden – Kina

Yvonne Stafrén har arbetat i besöksnäringsbranschen närmare 20 år, bott och rest över hela Sverige, stora delar av Norge, Danmark och Finland.

Att alltid ta hand om besökare med gott värdskap och bemötande och med arrangemang unikt anpassade till varje grupp är hennes specialitet.

Resorna arrangeras i samarbete med Anna Peng Tours.
www.apctrading.com

Kontakta oss
E-posta oss

Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.
Vi besvarar dig så snart vi kan.

framgångsnycklar
Det här är framgångsnycklar
Det är ett projekt som främjar individens företagande. Bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande nätverk.

Målet med projektet
• bygga affärsrelaterade nätverk
• synliggöra kraftfulla förebilder
• öka överlevnad och långsiktighet
• stärka företagarrollen
• förändra attityder till företagande
• påvisa individers dolda resurser
• främja nyanställningar
• visa betydelsen av att affärer görs mellan människor
• bygga broar mellan nya och etablerade företag

Tidsplan
Framgångsnycklar pågår under ca 8 månader och startar med en två dagars kickoff och därefter 8 heldagsseminarier.

Seminarieinnehåll
Kunskapsavsnitt inom följande ”nycklar”.
Huvudnyckeln, marknadsnyckeln, kassaskåpsnyckeln, dyrken, omvärldsnyckeln, personalnyckeln och framtidsnyckeln.

Programmet innehåller deltagarnas företagspresentationer och genomgång av affärsidé, affärsplan, marknadsplan och budget

Våra målgrupper
• Nya företag 1-3 år
• Etablerade företag
• Företag med tillväxtpotential
• Grupper med enbart kvinnor
• Mixade grupper
• Privata företag
• Behovsanpassat program för anställda inom kommunal och offentlig förvaltning

Ladda ned vårt bildspel
Det krävs att du har Powerpoint installerat på din dator för att du ska kunna se bildspelet.

Kommentarer från deltagare
Från starten i augusti 2004 har 80-talet företagare genomgått utbildningen, och så här kommenterar man den.

”Känner mig otroligt stärkt i min företagarroll”, ”Inspirationen, de kreativa tänkandet, ja en riktig vitamininjektion för mig och företaget”, ”Det är nu jag vet att jag absolut vill vara företagare”, ”Massor av tips och idéer”, ”Mixen av alla nycklar, flexibiliteten hos ledarna”, ”Motivationen och bekräftelsen på att jag är på rätt ”kurs” har stärkt både mig själv och mitt företagande”, ”Variationen, blandningen av olika människor och företagare, föreläsarna …och dessutom billigt, det har varit superbra”, ”Min självkänsla har ökat 300%, jag har lärt mig nya saker och fått fräscha upplevelser”.