Hur man säkerställer korrekt montering

I denna artikel kommer vi att ge dig praktiska lösningar som hjälper dig att undvika vanliga misstag och göra dina projekt så säkra som möjligt. Hur förbereder du ytan för montering, väljer rätt typ av skruv och verktyg för din applikation, använder lämplig monteringsmetod för att undvika överbelastning, kontrollerar momentet på skruvarna för att säkerställa korrekt spänning, använder lämplig låsanordning för att förhindra lossning samt utför regelbundna inspektioner och underhåll för att säkerställa säkerheten och funktionen av skruvförbandet? Att använda rätt tekniker vid montering av skruvar är avgörande för att upprätthålla en stark och hållbar konstruktion. Läs vidare för mer information!

Läs mer

Dåligt åtdragna skruvar räckte för att orsaka en tågurspårning

Sommaren 2007, norr om Gnesta, spårar ett 370 ton tungt X2000 ur med stora skador på både spår och tåg som följd. Anledningen? Dåligt åtdragna skruvar. Detta kan tyckas vara ett litet problem men när ett tåg med 220 passagerare spårar ur har det plötsligt blivit ett stort problem.

Läs mer

Varför lossnar muttern eller skruven?

Hur kan man gardera sig mot att muttern eller skruven lossnar? Den frågan ställs ofta – och svaren är många, allt från tyckande till trosföreställningar och spekulationer. Frågan förenklas inte heller av att marknaden översvämmas av låselement i olika skepnader och med olika tekniska förutsättningar. Vad är sanningen?

Läs mer

Montera rätt är inte alltid lätt

Genom att öka hållfastheten på en skruv, ökar man dess kapacitet att överföra klämkrafter. Detta medför att man kan använda ett mindre antal skruvar i en konstruktion. Det kan också innebära att man kan använda skruvar med mindre diameter. Skruvarna blir då biligare i inköp och monteringskostnaden sjunker.

Läs mer