Defekta skruvar orsakade haveri

Defekta skruvar orsakade haveri

Årets snackis på Underhåll 2012 i Göteborg var tveklöst skruvar levererade av Arvid Nilsson som återigen inte levde upp till kvalitetskraven.

Ett stort och välkänt företag med verksamhet i 120 länder stöter på allvarliga problem vid monteringen när skruvarna havererar. Den efterföljande materialanalysen på fästelementen visar på avvikande värden gentemot skruvarnas certifikat.

Personal från Arvid Nilsson fick flyga till Asien för att avhjälpa felet. Hur stora kostnader som uppstått för respektive part är i dagsläget okänt. Det är inte första gången Arvid Nilsson levererar skruvar som inte uppfyller kvalitetskraven.

Rekommendationen är att alltid genomföra materialanalys på skruvar till kritiska applikationer då det tyvärr förekommer skruvar som inte uppfyller kvalitetskraven.