Defekta skruvar orsakade haveri

Defekta skruvar orsakade haveri

Ett stort och välkänt företag med verksamhet i 120 länder stöter på allvarliga problem vid monteringen när skruvarna havererar. Den efterföljande materialanalysen på fästelementen visar på avvikande värden gentemot skruvarnas certifikat.

Underhållsmässan 2012 i Göteborg blev omskriven på grund av ett betydande problem med skruvar levererade av företaget Arvid Nilsson. Arvid Nilsson är ett välkänt företag med verksamhet i över 120 länder, men tyvärr levde deras skruvar inte upp till de nödvändiga kvalitetskraven.

Problemen uppstod vid monteringen när skruvarna inte klarade belastningen och havererade. Efterföljande materialanalyser av fästelementen visade på avvikelser från de certifierade värdena för skruvarna. Detta indikerade allvarliga kvalitetsproblem med skruvarna som levererades av Arvid Nilsson.

För att lösa problemet var personal från Arvid Nilsson tvungna att resa till Asien för att åtgärda felet och hantera konsekvenserna av de defekta skruvarna. De exakta kostnaderna som uppstod för både Arvid Nilsson och det drabbade företaget är fortfarande okända, men det kan antas att de var betydande. Detta var inte första gången som Arvid Nilsson hade levererat skruvar som inte uppfyllde kvalitetskraven, vilket gör situationen ännu mer bekymmersam.

Ett viktigt lärande från denna händelse är att det alltid rekommenderas att utföra materialanalyser på skruvar, särskilt för kritiska applikationer. Tyvärr förekommer det fall där skruvar inte uppfyller de nödvändiga kvalitetskraven, vilket kan leda till allvarliga problem och konsekvenser. Genom att genomföra en materialanalys kan man säkerställa att skruvarna är tillverkade enligt rätt specifikationer och håller den nödvändiga kvaliteten.

Företag och industrier bör vara medvetna om risken för att motta fästelement, inklusive skruvar, som inte uppfyller de förväntade standarderna. Att vara vaksam på leverantörer och se till att etablera starka och pålitliga relationer med dem är avgörande. Det är också viktigt att förstå vikten av att följa upp och utvärdera leverantörers prestanda och kvalitetssystem för att minimera risken för att få defekta produkter.

Sammanfattningsvis betonar händelsen med Arvid Nilssons skruvar vikten av att ha strikta kvalitetskontroller och verifiera fästelementens kvalitet och ursprung. Genom att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att skruvarna uppfyller kvalitetskraven kan företag undvika potentiella problem och konsekvenser som kan uppstå vid användning av defekta eller undermåliga fästelement.

Rekommendationen är att alltid genomföra materialanalys på skruvar till kritiska applikationer då det tyvärr förekommer skruvar som inte uppfyller kvalitetskraven.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?