Mysteriet på Appro, del 1

Mysteriet på Appro del 1

17:e maj 2011 mailar Allan Stutzinsky till Peter Fjordman ”Lennart Molander har varit i kontakt med mig. Han anser att det finns grund att misstänka att Appro utsatts för ett fult angrepp.” Mysteriet på Appro del 1 – en skruvad historia ur verkligheten.

Appro AB (Appro) bildades 1985 och började 2002 leverera fästelement till Tranter International AB (Tranter), som 2006 blev ett dotterbolag till Alfa Laval.

I november 2007 tecknande Appro ett Key Supplier Agreement med Alfa Laval avseende fästelement. En förutsättning för avtalet var att fästelementen köptes i Kina samt att de kontrollerades och testades av DNV.

Appro var certifierade enligt ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SellichA, transQ och AchilleS.

Appro var dessutom godkända av DNV för ommärkning av tryckutsatta produkter enligt ASME VIII, PED och EN 13445. Det innebar bl.a. att vi fick kapa stänger till kortare längder och föra över märkningen från ursprungsstången till de kortare längderna samt föra över certifikatsuppgifterna till ett nytt certifikat.

Januari 2006
Björn Almén genomgår en Key Account Management utbildning hos Mercuri, steg 1.

September 2006
Björn Almén genomgår en Key Account Management utbildning hos Mercuri, steg 2.

November 2006
Appro etablerar 2006 genom Svenska Exportrådet ett inköpskontor i Shanghai.
Appro etablerar genom Svenska Exportrådet ett inköpskontor i Shanghai.

Januari 2007
15:e januari börjar Alfa Laval beställa fästelement från Appro, i hållfasthetsklass 8.8. Något avtal har ännu inte skrivits under med Alfa Laval.

April 2007
2:e april skickar Appro sin första beställning till Kina på fästelement till Tranter och Alfa Laval i material 42CrMo4.

TRIAL ORDER – ABT 3 TONS TO AGREEMENT BY VISIT. This order to be valid after that your company has passed the qualification to “QUALITY-ASSURANCE SYSTEM” for material manufacturer acc to European Directive 97/23/EC – (PED). Your ISO 9001-2000 certification also to be re-issued of an European organisation

Leverantören är Shaoxing Sunny High Strength Fastener Co. Ltd. (Sunny).

Appro gjorde en stor satsning på samarbetet med Sunny och införde kontrollprocesser och ordersystem i syfte att säkra spårbarhet genom hela produktionen. I processen har Anders Karlund, Lars-Erik Andréasson, Björn Almén och vår medarbetare i Kina, Cathery Zhou medverkat.

Alfa Lavals stukmaskin

12:e april provkör Appro i Lund Alfa Lavals stukmaskin som är en förutsättning för att kunna leverera enligt åtagandena i Key Supplier Agreement avtalet. Stukmaskingen flyttas senare till Appros lokaler i Kungälv. Enligt avtal med Alfa Laval lånar Appro utan kostnad stukmaskinen. Stukmaskinen får en särskild betydelse längre fram – januari 2009.

25:e april presenterar Björn Almén en reviderad plan om fortsatta leveranser till Tranter och Alfa Laval. Björn Almén drev vid den här tidpunkten igenom en komplicerad certifikatsstruktur till både Tranter och Alfa Laval. I den reviderade planen nämns förseningar ” främst pga. förändrade certifieringskrav samt oklarheter inom certifieringsorganets organisation.” Certifieringsorganet var DNV.

Maj 2007
2:e maj dyker för första gången benämningen B7/8.8 upp i en order till Alfa Laval. Alfa Lavals beställning OMCF-77249.

9:e maj kommer Alfa Lavals beställning OMCF-77661. Ordern levereras med ett 3.1 certifikat där varmdragprovning ingår.

14:e maj presenterar Alfa Laval ett förslag till Key Supplier Agreement där Key Account Manager är Björn Almén.

Juni 2007
1:e juni flyttar Björn och Jessica Almén från Mölndal till Boxholm.

12:e juni levereras Alfa Lavals beställning OMCF-77250 som har flugits från Kina.

Juli 2007
9:e juli undertecknar Jessica Almén ett sekretessavtal med Appro

31:e juli lämnar Björn Almén sin anställning på grund av samarbetssvårigheter. Styrelseordförande Håkan Frick ville långt tidigare att Björn Almén sökte sig ifrån Appro. Björn Almén började sin anställning på Appro den 1:e juli 1998 och ingick då ett konkurrensavtal med bolaget.

September 2007
11:e september säger Jessica Almén upp sig från sin anställning som säljare. Jessica Almén började sin anställning den 23:e september 2005.

November 2007
10:e november undertecknar Appro det slutliga Key Supplier Agreement avtalet med Alfa Laval.

December 2007
5:e december sker första provleveransen till Alfa Laval för godkännande av dragbultar i 42CrMo4 material, Alfa Lavals order OMCF-88881 (Johan Karlström). Ordervärde EUR 582:90

Enligt Björn Alméns reviderade infasningsplan till Alfa Laval från den 25:e april ”skulle leveranserna starta i augusti för att ha full takt i september – denna planering har förskjutits ca. 3 – 4 veckor  främst pga. förändrade certifieringskrav samt oklarheter inom certifieringsorganets organisation.

11:e december levereras första dragbulten till Tranter i 42CrMo4 material, Tranters order PO 528544 (Victoria Brunnert). Ordervärde SEK 540:00.

Ordern levereras tillsammans med fem andra artiklar t.ex. artikel 4-159-8007-1250 Tight Bolt 8.8 M20x1250 FZB ID: HH19*G.

Tranter omsätter SEK 11 414 444:00 och Alfa Laval SEK 185 133:00

Något saknas

Fortsättning följer i del 2


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?