Mysteriet på Appro, del 3

En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera Nobelpriset i ekonomi 2002 tilldelades den israeliske psykologen Daniel Kahneman, ”för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap”. Människor som ställs inför olika beslutssituationer ökar i regel sin riskbenägenhet för att slippa acceptera en förlust. En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera.

Januari 2009
Alfa Laval och Tranter vill fortfarande inte betala för förfallna fakturor eller redovisa sina kostnader till Appro. Advokatfirman Vinge försöker lösa situationen.

En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera

Tre veckor senare hämtar Alfa Laval sin stukmaskin som Appro lånar utan kostnad och som är nödvändig för att kunna uppfylla åtagandena i Key Supplier Agreement avtalet med Alfa Laval.

Nordiska Bult AB (Nordiska Bult) får nu endast leverera mindre delar till Tranter. Tranter låter dock Nordiska Bult vara med och offerera årsbehovet av fästelement men anser att de är nästan 20 procent för dyra. Och låter leveranserna gå till Almén Special Fastener AB istället.

Nordiska Bult AB ingår sedan 2006 i Würth gruppen där över 400 företag ingår. Würth finns i mer än 80 länder och har cirka 65 000 anställda. Omsättningen ligger runt 100 miljarder kronor.

Hur kan Almén Special Fastener AB så snabbt ha material tillgängligt för leverans? Och hur kan Tranter välja en enmansföretagare till leverantör som inte är ISO 9001 certifierad? Och hur finansierades bolaget som får en omsättning på 12 miljoner första året, i en lågkonjunktur där bl.a. företag som Alfa Laval varslar drygt 1000 medarbetare världen över?

– Man måste ha kontakter, konstaterar Björn

Februari 2009
Alfa Laval skickar en taxi från Tumba till Kungälv för att överlämna en kopia på ett mail vi erhöll två veckor tidigare. Taxin åker sedan tillbaka till Tumba.

April 2009
Christina Ramberg på Advokatfirman Vinge avråder nu Appro ifrån att driva process mot Alfa Laval.

Advokatfirman Vinge engagerades av Alfa Laval som juridisk rådgivare vid börsintroduktionen den 17:e maj 2002.

Juni 2009
Möte på Appro med Joachim Carlbom, inköpschef Tranter och Johan Nordfeldt, bolagsjurist Alfa Laval.

Joachim Carlbom hävdar att allt förtroende för Appro var borta när Tranter upptäckte de förfalskade certifikaten. Joachim Carlbom vägrar fortfarande berätta var han gjorde sina ersättningsköp samt att redovisa kostnaderna för detta.

Först efter påtryckningar från Appro och Alfa Lavals bolagsjurist Johan Nordfeldt ”vi blir ändå tvungna att berätta det i tingsrätten” medger Joachim Carlbom att hans enda alternativ då ingen annan leverantör i världen hade kapacitet, var att vända sig till Björn Almén på Nordiska Bult. Och att han också ändrat på materialspecifikationerna och då inte köpt enligt de krav PED ställer och Appro var bundna att göra.

På mötet beslutades det att Anders Karlund (Appro) åker till Tranter och får tillgång till alla original dokument kring stödköpet.

Efter mötet i en bil på Appros parkering sitter Johan Nordfeldt och Joachim Carlbom i nästan 30 minuter innan de åker, båda är upprörda.

15:e juni mailar Joachim Carlbom över ett Excel-ark som enligt honom visar Tranters kostnader i samband med ersättningsköpen. Appro har efterfrågat både Tranters och Alfa Lavals redovisning sedan september 2008.

Enligt Joachim Carlboms redovisning ligger Nordiska Bults inköpspriser 290 procent över Appros inköpspriser.

Men i Excel-arket är endast sju priser (grönmarkerade) rätt. Och det innebär att Joachim Carlbom redovisat en differens på över 100 000:00 till Tranters fördel.

Joachim Carlboms Excel-ark används sedan som underlag i den kommande skiljedomsprocessen.

16:e juni åker Anders Karlund till Tranter och träffar Joachim Carlbom och Mats Martinsson. Anders får då se enstaka certifikat från Nordiska Bult. Certifikaten ser tillrättalagda ut och Mats Martinsson erkänner ”det ser ut som om vi köpt vanligt ASTM B7 material bara

Joachim Carlbom lovar att skicka över originalcertifikaten senare.

17:e juni efterfrågar Anders Karlund utlovade original certifikat från Joachim Carlbom, men får till svar; ”Ni har sett det som är viktigt för er att veta vad det gäller våra Täckningsköp!

Juli 2009

14:e juli påkallar Appro skiljedomsförfarande då samarbetsviljan hos Alfa Laval och bl.a. Torbjörn Lantz (VD) på Tranter uteblir. Mannheimer Swartling för nu både Alfa Laval och Tranter talan.

Håkan Frick lämnar på egen begäran sin post som styrelseordförande i Appro.

December 2009
Almén Special Fastener AB omsätter 12 miljoner. ”De trodde på en omsättning på fyra miljoner kronor under första verksamhetsåret (nio månader). Nu ser den ut att nå runt elva miljoner.

Almén Special Fastener AB redovisar för perioden 2008-12-29 till 2009-12-31, 2.3 anställda, varav en är kvinna. Personalkostnaden uppgår till 1.9 miljoner eller 158 000 kronor per månad första verksamhetsåret! Då måste man vara bra säker på sin sak med tanke på vad Bernt Ljungqvist skriver i Nordiska Bults förvaltningsberättelse för 2009.

Bernt Ljungqvist skriver i förvaltningsberättelsen 2009 ”Det gångna året har präglats av den svåra lågkonjunkturen. Omsättningen har minskat med 17 miljoner kronor. Även resultatet har påverkats negativt, dock har kostnadsbesparingar kunnat genomföras, som räddat en del av resultatet” Och 2009 slutade 3 på Nordiska Bult, varav en var kvinna.

Rörelseresultatet för Nordiska Bult minskar med 5 miljoner (minus 56 %)

Ur Tranters förvaltningsberättelse för 2009 kan man läsa ”Efterfrågan mattades under 2009 och den avmattning i världsekonomin som erfarits sedan senare delen av 2008 kom att påverka årets orderingång, försäljning och resultat negativt

Almén Special Fastener får i snitt betalt från sina kunder på 20 dagar under 2009 enligt årsredovisningen. Med Tranter som största kund innebär det att de betalar på 15 dagar och Hägglunds Drives Production AB, Inseco AB och övriga på 30 dagar. Kan det vara svar på “hur finansierades bolaget som får en omsättning på 12 miljoner första året“?

Varulagret uppgår till 1.7 miljoner första verksamhetsåret. Och varukostnaden till 7.1 miljoner.

Nordiska Bults varulager minskar med 8.8 miljoner under 2009 och är nu nere på 2007 års nivå. Och samtidigt minskar leverantörsskulderna med 7.4 miljoner.

Nu blir det riktigt intressant. Har en leverantör accepterat en reklamation? Eller har en leverantör krediterat ut lagret för att det fanns en annan “garanterad” köpare? Kan det vara svar på “Hur kan Almén Special Fastener AB så snabbt ha material tillgängligt för leverans“? Och varför vill/får inte Nordiska Bult leverera ut det man har på lager?

Bokföringen sköts av Jessica Alméns mamma som upptäcker en faktura från Tranter på 180 000:00.

RMS Titanic

Fortsättning följer i del 4


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?