Förfalskade certifikat

Förfalskade certifikat
Vart tog 250 000 kilo specialanpassade fästelement vägen där en betydande del av certifikaten var förfalskade?

Förfalskade certifikat. Enligt konkursförvaltarens arbetsredogörelse från den 5:e juni 2014 avsåg en betydande del av Appro AB:s lager vid konkurstillfället den 8:e mars 2011 av varor som var specialanpassade för vissa kunder och att certifikaten på en betydande del av varorna var förfalskade av Appro AB:s underleverantör.

Redan under 2008 vidtog Appro tillsammans med både Alfa Laval och Tranter International betydande försiktighetsåtgärder där bl.a. de varor som omfattades av förfalskade certifikat isolerades.

Hur allvarligt Alfa Laval och Tranter International (Svarandena) ser på varorna med förfalskade certifikat framgår i skiljedomen från den 28:e maj 2010 ”Eftersom Svarandena levererat felaktiga produkter till sina kunder finns risk för att Svarandena drabbas av ytterligare kostnader och skada om det skulle bli nödvändigt att återkalla dessa eller kunden i annat fall skulle rikta krav mot Svarandena

Lagret vid konkurstillfället har sålts i sin helhet enligt konkursförvaltarens arbetsredogörelse ”till ett antal företag som visade intresse. Lagret omfattade ca 250 ton fästelement och utleveransen från konkursbolagets lagerlokaler tog flera veckor i anspråk.” Försäljningen inbringade drygt 1 miljon kronor.

Vem köper defekta fästelement och var finns de idag?


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?