Fortsatt fusk i skruvbranschen?

Fortsatt fusk i skruvbranschen?

Europeiska kommissionen inleder en undersökning (EU 502/2012) om ett kringgående av gällande antidumpingregler (2/2012) på import av rostfria fästelement med ursprung Kina via Malaysia, Thailand och Filipinerna.

Undersökningen, som inletts på kommissionens eget initiativ, inleddes den 14 juni 2012. Kommissionen säger att den har tillräcklig bevisning för att antidumpingtullarna kringgås genom omlastning via Malaysia, Thailand och Filipinerna.

Tidigare fastställda antidumpingtullar har kringgåts genom att flera handlare gjort sig skyldiga till bedrägeri genom att förfalska ursprunget.

Vad värre är att det även förekommer fusk med skruvmaterialet, då med betydande risker för haverier då produkterna inte lever upp till gällande krav.

I all handel finns det en köpare av produkterna. Och rimligtvis känner köparen till marknaden. Hur har de Svenska och Europeiska skruvimportörerna agerat?

Definitionen på dumhet tycks vara uppfylld – att göra samma sak flera gånger och förvänta sig andra resultat.