Godkänd enligt PED?

PED-godkänd

Godkänd enligt PED? På sidan två i 2013 års förvaltningsberättelse för Almén Special Fastener AB (556774-6507) står det – ”godkända enligt PED”. Texten ”Vi är godkända enligt PED” återkommer även i bolagets marknadsföring.

Förväntningar finns nu på ett klargörande från ledningen i Almén Special Fastener AB om bolaget som importerar och lagerhåller special- standard- och anskaffningsfästelement från Europa med leveranser till industrikunder i första hand Norden men även till övriga Europa är godkända enligt PED.

Det är också av allmänt intresse med ett klargörande om ISO 898-1 8.8 är ett material.

Det kan noteras att avseende ageranden i strid med bestämmelser i marknadsföringslagen gäller generellt en så kallad ”omvänd bevisbörda” och det är därför den marknadsförande parten som har att visa att påståenden i sin marknadsföring är korrekta och i enlighet med marknadsföringslagen.

Godkänd enligt PED? Otillbörlig marknadsföring kan bl.a. leda till skadeståndsskyldighet samt förbud vid vite att fortsätta det aktuella förfarandet.