Godkänd enligt PED?

PED-godkänd

På sidan två i 2013 års förvaltningsberättelse för Almén Special Fastener AB (556774-6507) står det – ”godkända enligt PED”. Texten ”Vi är godkända enligt PED” återkommer även i bolagets marknadsföring.

Förväntningar finns nu på ett klargörande från ledningen i Almén Special Fastener AB om bolaget som importerar och lagerhåller special- standard- och anskaffningsfästelement från Europa med leveranser till industrikunder i första hand Norden men även till övriga Europa är godkända enligt PED.

Det är också av allmänt intresse med ett klargörande om ISO 898-1 8.8 är ett material.

Det kan noteras att avseende ageranden i strid med bestämmelser i marknadsföringslagen gäller generellt en så kallad ”omvänd bevisbörda” och det är därför den marknadsförande parten som har att visa att påståenden i sin marknadsföring är korrekta och i enlighet med marknadsföringslagen.

Otillbörlig marknadsföring kan bl.a. leda till skadeståndsskyldighet samt förbud vid vite att fortsätta det aktuella förfarandet.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?