Helikopterolycka

Helikopterolycka

Fästelement är en viktig del av en helikopter eller annan flygmaskin, och bristande kunskap eller felaktig användning av dessa kan orsaka allvarliga olyckor. En rapport från Statens haverikommission (SHK) visar på detta genom att belysa en helikopterolycka som orsakades av lösa pinnbultar i skruvförbandet mellan motorns kompressor och växellåda.

Under flygningen stannade motorn plötsligt utan förvarning, vilket ledde till skador på två personer ombord. En teknisk undersökning visade att två pinnbultar i bultförbandet satt lösa, trots att de normalt ska vara permanent förankrade i växellådshuset. Detta ledde till att kopplingen mellan kompressorn och turbinen brast och orsakade motorstoppet.

Enligt rapporten hade motortillverkaren, Rolls-Royce, bedömt att lösa pinnbultar inte kunde öka risken för haverier. SHK hade svårt att förstå detta och lyfter därmed fram vikten av att följa tillverkarens rekommendationer och krav på fästelementen. Felaktig användning eller bristande kunskap kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Det är viktigt att ha tillräcklig kunskap om hållfasthetsberäkningar, kvaliteten på fästelementen och monteringsutförandet för att undvika sådana olyckor. Vid användning av fästelement är det också viktigt att kontrollera att de är av rätt typ och hållfasthetsklass för det specifika ändamålet. Detta gäller inte bara i flygindustrin utan även inom andra branscher där fästelement används.

För att undvika olyckor med fästelement är det också viktigt att ha rätt kvalitetskontrollsystem på plats. Tillverkare och leverantörer av fästelement måste säkerställa att de producerar och levererar högkvalitativa fästelement som uppfyller kraven enligt gällande standarder och lagar. Slutanvändaren å andra sidan måste säkerställa att fästelementen används enligt tillverkarens rekommendationer och att de kontrolleras regelbundet.

Att lära av tidigare olyckor och fel är en viktig del av säkerhetsarbetet. Genom att publicera rapporter från Statens haverikommission där fästelement är eller misstänkas vara orsaken till en olycka kan man öka medvetenheten om vikten av korrekt användning och kvalitetskontroll av fästelement. Detta kan i sin tur minska risken för allvarliga olyckor och personskador.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?