Helikopterolycka

Helikopterolycka

Helikopterolycka. Vi kommer framöver att publicera rapporter från Statens haverikommission där fästelement är eller misstänkas vara orsaken till ett haveri. Syftet med detta är att belysa den viktiga funktion fästelementen fyller. Och att bristande kunskap i bl.a. hållfasthetsberäkningar, kvaliteten på fästelementen och monteringsutförandet leder till haverier med mer eller mindre allvarliga personskador.

Rapport RL 2011:03 – Olycka med helikopter

Under en helikopterflygning skadas två personer när motorn plötsligt stannar utan förvarning. Motorstoppet orsakades av att en koppling mellan motorns kompressor och turbin brast.

Vid den tekniska undersökningen noterades att två pinnbultar i bultförbandet mellan kompressorn och växellådan satt lösa. Pinnbultarna ska normalt vara permanent förankrade i växellådshuset.

Statens haverikommission har svårt att förstå motortillverkarens (RollsRoyce) bedömning att lösa pinnbultar inte kan öka risken för haverier.

Läs hela rapporten här.