Importerade fästelement

Importerade fästelement

Är vi på rätt väg?

Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till ett värde av ca 36 miljarder €. Hälften av alla fästelement som tillverkas är skruv i någon form.

I takt med den ökade handeln mellan länder och kontinenter plus anti-dumping fusket gör det allt viktigare att kunna säkerställa ursprunget på fästelementen om ett haveri skulle uppstå och skadestånd behöva utkrävas. Det finns flera exempel på olyckor som inträffat med allvarliga konsekvenser som följd orsakade av förfalskade märkningar och provningsintyg.