Importtullarna på fästelement från Kina höjs kraftigt i Turkiet

Importtullarna på fästelement

Sedan 2009 har de turkiska myndigheterna tillämpat importtullar på fästelement med ursprungsland utanför EU. Avgiften har varierat från USD 2 750 till USD 3 500 per ton beroende på typ och grad av fästelement – fördelningen grundar sig på det internationella tulltaxenumret. Avgiften måste betalas i förskott innan godset släps.

Den turkiska importen av fästelement från Kina ökade 2011 med 46 % till 78 900 ton. Som svar på den kraftiga ökningen höjer nu de turkiska myndigheterna importtullarna på rostfria fästelement och höghållfasta skruvar med nästan 29 % till USD 4 500 per ton.

För övriga fästelement som muttrar, ej höghållfasta skruvar, brickor och vissa typer av spikar höjs importtullarna med mer än 45 % till USD 4 000 per ton. Avgifterna gäller för importpartier som väger mer än 2 ton. Skruvar från Kina, ej höghållfasta, kostar ca SEK 10 per kilo.

De turkiska tillverkarna har redan sett en ökad efterfrågan som följd av de höjda importtullarna och börjat investera i nya maskiner för att öka sin produktionskapacitet.