JB Almén AB

JB Almén AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-12-31

“Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat samtliga aktier i Almén Special Fastener AB, org nr 556774-6507 till Ahlsell Sverige AB.” Resultat från andelar i koncernföretag 76,6 miljoner kronor.

JB Almén AB

Ahlsell ökade också på Björn och Jessica Alméns löner med 22 procent till sammanlagt drygt 1.3 miljoner under 2015. Hur många på Ahlsell fick sina löner höjda med 22 procent? Det är en fråga som vi kanske aldrig får svar på, men vi kan ändå spekulera lite.

Kanske var det bara Björn och Jessica på JB Almén AB som gjorde ett fantastiskt jobb under året och förtjänade en sådan höjning. Eller så kanske de hotade att lämna företaget om de inte fick mer pengar, och Ahlsell var tvungna att gå med på deras krav. Oavsett vad som hände, kan vi alla enas om att det är en ganska saftig löneökning.

Ahlsell drev strax innan börsnoteringen 2016 igenom två aktie- och optionsprogram på 800 miljoner där kravbilden är högst oklar. “Incitamentsprogrammet beräknas att minska bolagets ebita med maximalt 788 MSEK fördelat över en period av fyra år.” 110 personer omfattas av aktieprogrammet med en utspädning på 2,7 procent. Därutöver får tio personer i ledningen köpa 1,5 miljoner teckningsoptioner, motsvarande 0,3 procent i utspädning.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?