Lösning

Appro momentlösning

Momentlösning – AppMo skruvar tillsammans med Squirter DTI brickor säkrar skruvförbandet med rätt klämkraft vid monteringen. Lösningen innefattar AppMo skruvar och Squirter DTI brickor.

 

Produktfördelar
• Säkerställer skruvförbandet genom att föreskriven klämkraft uppnås
• Monteringen påverkas inte av höga eller låga friktionskoefficienter
• Snabbt, enkel att montera och demontera med standardverktyg

Säkerhetslösning – AppMo skruvar tillsammans med Nord-Lock brickor säkrar skruvförbandets klämkraft. Lösningen innefattar AppMo skruvar och Nord-Lock brickor.

 

Produktfördelar
• Bibehåller klämkraften och säkerställer därigenom förbandets funktion
• Säkrar skruven vid både hög och låg klämkraft
• Låsfunktionen påverkas inte av smörjning