Laglöst?

Laglöst?

I de flesta länder, inklusive Sverige, har det sedan länge funnits lagar och standarder som reglerar och bedömer svetsares färdigheter och kunskaper genom både teoretiska och praktiska prov. Dessa prov syftar till att säkerställa att svetsare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra svetsarbeten på ett säkert och korrekt sätt. Enligt lag är det till exempel inte tillåtet att svetsa på tryckkärl om man inte har blivit godkänd i en svetsarprövning som genomförs enligt gällande standard.

En svetsarprövning är en process där svetsare testas och bedöms utifrån deras förmåga att utföra olika svetsningar på olika material och i olika positioner. Dessa prov kan omfatta både teoretiska kunskaper om svetsning och praktiska färdigheter som att behärska olika svetstekniker, kunna läsa och tolka ritningar samt förstå svetsmetoder och materialhantering.

Syftet med svetsarprövningar är att säkerställa att svetsare har den kompetens som krävs för att utföra arbete på ett säkert sätt och att minska risken för skador, felaktiga svetsningar och eventuella katastrofer. Genom att ha standardiserade prov och bedömningskriterier kan man säkerställa att svetsare uppfyller de nödvändiga kraven och att deras arbete är i linje med säkerhetsstandarder och industrins bästa praxis.

Laglöst?

Men när det gäller montering av skruvförband finns det däremot ingen specifik lagstiftning eller standarder som reglerar denna process. Det innebär att vem som helst, utan någon formell utbildning eller bedömning av sina kunskaper, kan montera skruvförband utan att det finns något juridiskt krav på att vara kvalificerad eller godkänd för detta arbete.

Det är definitivt oroande att det inte finns några specifika regler och standarder för montering av skruvförband, med tanke på de potentiella risker och konsekvenser som kan uppstå om ett skruvförband havererar. Felmontering av skruvförband kan leda till allvarliga olyckor och skador, särskilt om de används i tillämpningar där det finns högt tryck eller belastning.

I andra områden inom konstruktion och industri, där säkerheten är av stor betydelse, finns det vanligtvis regler och standarder som styr montering och användning av olika typer av förband och kopplingar. Exempelvis kan det finnas specifika standarder för rörkopplingar, elektriska anslutningar och bultförband. Dessa standarder fastställs för att säkerställa korrekt montering och användning samt för att minimera risken för fel och haverier.

För att minska risken för felmontering och olyckor vid användning av skru


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?