Lägre priser på fästelement från Kina

Europeiska Kommissionen kom den 13:e september i år med ett förslag om ändring av förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 avseende införandet av en slutgiltig antidumpning tull beträffande import av vissa typer av fästelement med ursprung i Kina.

Ändringen är en följd av de rapporter som antagits av WTO:s tvistelösningsorgan där det bl.a. konstaterades att EU har åsidosatt WTO:s tillämpning av antidumpningsavtal på ett flertal punkter.

Inblandade parter i antidumpingfrågan är, Europeiska Kommissionen, WTO, EFDA, en indisk tillverkare, flertalet kinesiska tillverkare och exportörer, den kinesiska handelskammaren samt CCCME.

De aspekter i förordningen om slutgiltig tull som i tvistelösningsorganets rapporter konstaterades vara oförenliga har korrigerats och de föreslagna åtgärderna kommer att göra rådets förordning nr 91/2009 förenlig med tvistelösningsorganets rekommendationer och utslag.

Dumpningsmarginalerna fastställdes på basis av en jämförelse mellan ett vägt genomsnittligt normalvärde och ett vägt genomsnittligt exportpris. De berörda parterna underrättades om att ”standardnormalvärdet” för ett fästdon i hållfasthetsklass 8.8, som är en standardtyp som allmänt exporteras av kinesiska tillverkare, beräknades ligga i intervallet 9–12 yuan per kg på nivån fritt fabrik.

Den slutgiltiga dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av importpriset cif vid unionens gräns, före tull, för den exporterande tillverkare som omfattas av denna översyn, är följande:
Bulten Fasteners (China) Co., Ltd
0,0 %

De reviderade slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif vid unionens gräns, före tull, är följande:

Exporterande tillverkare i Kina
Gällande dumpningsmarginal
Reviderad dumpningsmarginal
Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.
69,9 %
43,4 %
Kunshan Chenghe StandardComponents Co., Ltd.
93,2 %
63,7 %
Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.
74,5 %
64,3 %
Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.
105,3 %
69,7 %
Changshu City Standard Parts Factoryoch Changshu British ShanghaiInternational Fastener Co., Ltd.
63,1 %
38,3 %
CELO Suzhou Precision Fasteners Co.,Ltd
0 %
0 %
Golden Horse (Dong Guan) MetalManufactory Co., Ltd
26,5 %
22,9 %
Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd
0 %
0 %
Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte valts ut att ingå i urvalet
78,1 %
54,1 %
Alla övriga företag
115,4 %
74,1 %

Det innebär att priset på importerade fästelement från Kina nu kan sänkas med upp till 19 procent. 

De berörda produkterna klassificeras enligt följande KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00.

Beskrivning av KN-nummer;

73 – Varor av järn eller stål

7318 – Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, o.d. artiklar, av järn eller stål

7318 12 90 – Träskruvar av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål samt franska träskruvar)

7318 14 91 – Skruvar, självgängade, med ringa stigning, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål)

7318 14 99 – Skruvar, självgängade, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål samt skruvar med ringa stigning)

7318 15 59 – Spårskruvar och krysskruvar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm samt träskruvar och självgängade skruvar)

7318 15 69 – Sexkanthålskruvar “Insex”, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm, träskruvar och självgängade skruvar)

7318 15 81 – Sexkantsskruvar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm, träskruvar, självgängade skruvar och sexkanthålskruvar “Insex”)

7318 15 89 – Sexkantsskruvar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm, träskruvar, självgängade skruvar och sexkanthålskruvar “Insex”)

ex. 7318 15 90 – Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud (exkl. spårskruvar och krysskruvar, sexkantskruvar, träskruvar, självgängade skruvar, skruvkrokar och ögleskruvar, skruvar svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm)

ex. 7318 21 00 – Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål

ex. 7318 22 00 – Underläggsbrickor av järn eller stål (exkl. fjäderbrickor och låsbrickor)

En viktig förklaring till prisskillnader på fästelement tillverkade i Kina respektive i Sverige är som också bekräftas av ett antal kinesiska exporterande tillverkare är att de tillverkar standardprodukter (i huvudsak i hållfasthetsklasserna 4.8 till 8.8) utan särskilda egenskaper i fråga om råvaror, hållfasthet, ytbeläggning eller certifierings- och säkerhetsaspekter, dels är avsedda för mindre avancerade ändamål (icke-professionellt bruk och allmän handel). De kinesiska tillverkarna i urvalet saknade också den kvalitetsstyrning som t.ex. den indiske tillverkaren tillämpade.

I klartext betyder ovan att fästelementen inte uppfyller gällande ISO-standarder t.ex. de mekaniska egenskaperna enligt ISO 898-1:2009!

En viktig förutsättning vid prisjämförelse mellan fästelement är att kunna beskriva produkten rätt. Och rätt beskrivning är med gällande ISO standard. En förfrågan som innehåller beteckningarna M6S, M6M eller RB t.ex. ger utrymme för kvalitetsproblem och säkerhetsrisker.

Ytterligare ett sätt att säkerställa kvalitets- och säkerhetsnivån är att skicka med en ritning med specificerade krav på material, slagseghet, förlängning, m.m.

Vad som fortfarande är mindre förtroendeskapande är att ett flertal av de exporterande tillverkarna i Kina betraktas av den Europeiska Kommissionen som icke-samarbetsvilliga, eftersom de lämnade in uppgifter som inte överensstämde med de bevis som framkom under undersökningen.

Och den misstanke Europeiska Kommissionen har om att antidumpingtullarna kringgås genom omlastning via Malaysia, Thailand och Filipinerna.

Och att tidigare fastställda antidumpingtullar har kringgåts genom att flera handlare gjort sig skyldiga till bedrägeri genom att förfalska ursprunget.

Rekommendationen är att alltid göra en oberoende materialanalys i Sverige samt ett dragprov oavsett ursprung för att säkerställa de utfärdade certifikatets riktighet.

Website disclaimer


Vill du få mail från oss?

Kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.