Montera rätt är inte alltid lätt

Montera rätt är inte alltid lätt

Genom att öka hållfastheten på en skruv, ökar man dess kapacitet att överföra klämkrafter. Detta medför att man kan använda ett mindre antal skruvar i en konstruktion. Det kan också innebära att man kan använda skruvar med mindre diameter. Skruvarna blir då biligare i inköp och monteringskostnaden sjunker.

En för löst åtdragen skruv lossnar lätt, medan en med rätt förspänning inte lossnar så länge förspänningskraften är större än den utifrån kommande på förbandet verkande kraften. Förspänningen är beroende av skruvens hållfasthet, friktionsförhållandena i förbandet, åtdragningsmetod m.m. Ju mer man utnyttjar skruvens klämkraft, desto bättre, men den får inte vara så hög att skruven eller materialet det fästs i går sönder.

Man kan grovt indela skruvförbanden i två huvudgrupper: häftförband och klämkraftförband. Kravet på häftförband är att det skall hålla ihop, men ej lossna. Klämkraftförband skall både hålla ihop och överföra krafter. I detta fall krävs därför en noga kontrollerad åtdragning.

Klämkraftförband fungerar inte om klämkraften sjunker under en viss nivå. Som exempel kan nämnas de skruvar som håller fast topplocket på en bilmotor, locket på trycktanken till en kärnreaktor eller svängkransen på en lyftkran.

När man väljer monteringsmetod måste man bl.a. ta hänsyn till:
Skruvens hållfasthet
Antalet skruvar
I vilket material monteringen skall ske
Krav på monteringshastighet
Typ av förband (häftförband eller klämkraftförband)

Man kan grovt indela själva åtdragningen av skruvförband i tre grupper:
Åtdragning för hand
Åtdragning med skruv- eller mutterdragare
Automatiserad åtdragning

Åtdragning för hand sker ”på känn” eller med någon form av momentkontroll. Sker den ”på känn” har man ingen aning om vilken klämkraft man uppnått. Metoden kan därför möjligen användas för häftförband men är utesluten för klämkraftförband.

Åtdragning med skruv- eller mutterdragare kan ske med segdragande eller slående maskiner. Slående maskiner är mindre lämpliga p.g.a. hög bullernivå, för stor klämkraftspridning och i vissa fall helt otillåtna påkänningar på förbandet. Eftersom maskinernas varvtal har stor påverkan på klämkraften bör det utprovas från fall till fall.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?