Mysteriet på Appro, del 5

Alfa Laval och Tranter valde att – i stället för att hantera ärendet som en reklamation – avbryta allt samarbete med konkursbolaget och anlita leverantörer som anvisades av en hos konkursbolaget tidigare anställd. Denna kom efter en tid att överföra leveransåtagandena till ett eget bolag.

Mars 2011
8:e mars försätts Appro AB i konkurs. Hasse Eriksson på DNV ”– Jag vet inte någon som drabbats lika hårt.” Som konkursförvaltare utses Lennart Molander på Advokatfirman Lindahl. Lennart Molander utser Allan Stutzinsky på Advokatbyrån Glimstedt som medförvaltare.

Förhandlingen i Linköpings tingsrätt mot Björn och Jessica Almén blir inställd p.g.a. konkursen.

April 2011
27:e april, muntlig förberedelse i Göteborgs tingsrätt angående stämningen mot Advokatfirman Vinge.

Maj 2011
17:e maj mailar Allan Stutzinsky till Peter Fjordman ”Lennart Molander har varit i kontakt med mig. Han anser att det finns grund att misstänka att Appro utsatts för ett fult angrepp.

Juni 2011
17:e juni meddelar Lennart Molander att konkursboet övertar konkursbolagets talan mot Björn och Jessica Almén. Shervin Shikhan, Björn och Jessica Alméns ombud har avrått Jessica Alméns mamma och pappa ifrån att vittna i rättegången, båda har varit verksamma i bolaget.

September 2011
2:e september lämnas besked till Linköpings tingsrätt om utformningen av yrkandena mot Björn och Jessica Almén.

15:e september begär Appro av advokat Johan Sigeman (skiljenämndens ordförande) att få tillgång till kopior på ljudfilerna från skiljeförfarandet i Göteborg.

21:e september meddelar Johan Sigeman att Skiljenämnden har beslutat att inte lämna ut banden.

27:e september, tvisten mot Björn och Jessica Almén övertas nu av Mikael Claes på Advokatbyrån Glimstedt.

Oktober 2011
27:e oktober begär Appro av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut att kopior på ljudfilerna från skiljeförfarandet lämnas ut.

December 2011
22:e december, huvudförhandlingen mot Advokatfirman Vinge blir inställd på grund av att tingsrätten har glömt att fråga konkursförvaltaren om han vill inträda i rättegången.

Almén Special Fastener AB omsätter 35.7 miljoner 2011, en ökning med 59 procent från 2010. Rörelseresultatet landar på drygt 5 miljoner. Och nu bör Alfa Lavals del i omsättningen vara större än Tranters.

Lageromsättningshastigheten ligger på 6 gånger. Würth Industri Nordiskas lageromsättningshastighet ligger i snitt sedan 2008 på 2.2 gånger.

Aktieutdelningen till Jessica Almén 2011 blev 900 000:00. Utdelningen betalades ut 2012-05-04. Gick utdelningen till att betala Björns Alméns förlikning med Appros konkursförvaltare? Förlikningen var på 900 000:00 och skedde i maj 2012.

Mysteriet på Appro del 5

Würth Industri Nordiska AB minskar sitt rörelseresultat med över 3.1 miljoner jämfört med 2010.

Varulagret har på två år ökat med 70 procent (2009-12-31 till 2011-12-31). Man betalar dessutom förskott till leverantörer med 4.2 miljoner, varför?

Och varför utnyttjar man sin checkräkningskredit med över 8 miljoner?

Bernt Ljungqvist skriver i förvaltningsberättelsen 2011 ”Bolaget väntar sig en expansion de närmaste åren

Och jag undrar vad du försöker dölja?

Mysteriet på Appro del 5
Björn Almén och samarbetssvårigheter
Björn Almén och privata inköp

Fortsättning följer i del 6


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?