Mysteriet på Appro, del 6

Mysteriet på Appro del 6

”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera” är en av Alfa Lavals fyra affärsprinciper. Med detta menas att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra, allt enligt årsredovisningen 2012. Mysteriet på Appro del 6.

Januari 2012
29:e januari Anonymt inlägg på blogger.com ”Nu säljs allt du äger på exekutiv aktion Peter Fjordman nu får du betala tillbaka alla du blåst vi kommer att jaga dig till vi fått våra pengar 12 mål hos kronofogden och 3 hos tingsrätten gör för guds skull inga affärer med denna människa om ni inte vill bli blåsta utan att ta en kreditupplysning

April 2012
22:e april Två anonyma inlägg på blogger.com ”PETER FJORDMAN HAR HAVERERAT I HUVUDET FÖR LÄNGE SEDAN HAN FÖRTALAR ALLA ÄR EN TVÄTTÄKTA PSYKOPAT

Stå på dig Björn och Jessica Att Peter Fjordman är en tvättäkta psykopat vet vi alla, har man 3,2 i skulder hos kronofogden och dessutom säljs hans hus på exekutiv auktion kan man ju undra hur det är funtat mellan öronen

Maj 2012
4:e maj Jessica Almén tar utdelning ur Almén Special Fastener AB på SEK 900 000:00, samma belopp som Björn Almén skall utge till Appro AB:s konkursbo.

15:e maj Linköpings tingsrätt meddelar dom i mål T 836-10. ”Björn Almén ska senast den 5 juni 2012 till Appro AB:s konkursbo utge 900 000 kr.

Appro AB:s konkursbo har som grund för sin talan åberopat följande. Björn Almén har, i strid mot ett mellan honom och Appro AB träffat avtal om konkurrensförbud, tagit anställning hos dels Nordisk Bult AB under perioden januari 2008–mars 2009 och dels Almen Special Fasteners AB från och med april 2009. Björn Almén har vidare, i strid mot samma avtal, förmått Appro AB:s kunder Tranter International AB, bolag inom Alfa Laval-koncernen, Hägglunds Drives AB, Inseco AB och Ahlsell AB att med början under 2008 sluta köpa Appro AB:s produkter och i stället köpa motsvarande produkter från först Nordiska Bult AB och sedan, med början 2009, Almen Special Fasteners AB. Björn Almén har genom sitt agerande åsamkat Appro AB skada uppgående till det yrkade beloppet i form av uteblivet s.k. täckningsbidrag (nettoomsättning avseende nämnda kunder minus kostnader för inköp av varor) och Björn Almén är skyldig att utge ersättning för skadan med motsvarande belopp.Läs hela domen här.

Det är många som undrar hur Björn Almén förmår Tranter International AB, bolag inom Alfa Laval-koncernen, Hägglunds Drives AB, Inseco AB och Ahlsell AB att sluta köpa Appro AB:s produkter och i stället köpa motsvarande produkter från först Nordiska Bult AB och sedan från Almén Special Fasteners AB, som inte ens var certifierade eller hade någon finansiell historik.

Mellanhavandena mellan å ena sidan Peter Fjordman och å andra sidan Björn Almén, Jessica Almén och Almén Special Fastener AB är inte reglerade.

Alfa Laval har en pragmatisk ”säg det som det är” kultur

Ur Alfa Lavals årsredovisning 2012

September 2012
29:e september Tre anonyma inlägg på blogger.com ”Ta du och betala dina egna skulder istället för att föra gerillakrig mot dina fd anställda ditt psykotiska svin vi är dig hack i häl och du skall du snart få betala dina skulder Peter Fjordman

Peter Fjordman Du påstår att du tillverkar skruv tillsammans med Momento AB VILKET ÄR EN LÖGN ENL DEM Du håller dig gömd för det är inte såpass stake i dig att du står för vad du gör annat än att slänga en massa skit på sin omgivning du är en liten feg skit som har storhetsvansinne

Betala dina skulder Peter Fjordman

30:e september Anonymt inlägg på blogger.com ”Peter Fjordman tillverkar inte skruv tillsammans med mMomento AB DETTA ÄR EN REN LÖGN ENL DERAS VD

Oktober 2012
20:e oktober Anonymt inlägg på blogger.com ”Det enda som havererat är Peter Fjordmans huvud han betalar i nuläget ingen skatt ingen moms han har ingen Fskatt är inte momsregistrerad men uppger ändå att han tillverkar skruvar och fästelement tillsammans med momento AB I fLEN

November 2012
7:e november Anonymt inlägg på blogger.com ”Att Peter Fjordman har skulder hos Kronofogden och att hans hus säljs på exekutiv auktion har han Almén att tacka för. Att ta med sig kund och leverantörs information och startar en konkurerande verksamhet säger en hel del om Almén.

26:e november Anonymt inlägg på rejta.se ”Omdömen om Appro AB – Skitdåligt blåser både kunder samt levererar förfalskade fästelement, nej skojare som Appros sk VD Peter Fjordman hör hemma bakom lås och bom

December 2012
9:e december Anonymt inlägg på blogger.com ”Heja Alfa Laval och Tranter International AB äntligen har denna skojare som blåser och lurar alla fått sitt straff, 5 miljoner i privata skulder och ytterligare ca 10 miljoner där herr Fjordman gått i personlig borgen är resultatet av hans tid som vd

Vilka är då fordringsägarna i Appro AB? En av dem är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB med en fordran på SEK 23 683:50 – fakturanummer 51110877901731 från den 29:e maj 2009.

När Appro AB påkallade skiljedomsförfarandet den 14:e juli 2009 dyker Mannheimer Swartling upp som ombud för både Alfa Laval och Tranter.

Januari 2013
30:e januari På uppdrag av Alfa Laval och Tranter International skickar Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB brev till Momento AB ”Angående er marknadsföring av AppMo produkter i SverigeLäs hela brevet här.

Torbjörn Lantz, VD Tranter

Hur har det då gått för Tranter International AB och Würth Industri Nordiska AB (f.d. Nordiska Bult AB)?
Tranter International AB:s omsättning från 2008 på drygt en miljard kronor har mer än halverats på fyra år. För 2012 uppgick omsättningen till runt en halv miljard. Förlusten för 2012 uppgår till nästan tio miljoner kronor trots att Tranter har krympt kostnaderna för att möta den lägre efterfrågan. Tranter International AB köptes 2006 av Alfa Laval för MSEK 998 varav goodwillen utgjorde MSEK 530. Vad är Tranter värt idag?

Würth Industri Nordiska AB:s omsättning sjönk med drygt fyra procent från 2011-12-31 till 2012-12-31. Förlusten blev drygt fyra miljoner kronor, en ökning med nästan tre gånger jämfört med föregående år. Styrelse och VD ökade trots förlusten sina ersättningar med 36 procent till drygt en och en halv miljon kronor.

Här har bägge företagen mycket att lära av Almén Special Fastener AB.

Fortsättning följer


Vill du få mail från oss?

Kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.