Vem lurar vem?

PED-certifierade skruvtillverkare

PED-certifierade skruvtillverkare?

Det råder oklarheter och rena missuppfattningar angående vilka krav som skall ställas på fästelement som ingår i tryckbärande delar av själva tryckkärlet.

Detta har utnyttjats av vissa internationella Notified Body/kontrollorgan, som ser detta som ett sätt att tjäna pengar genom att utfärda s.k. PED-certifikat för skruvtillverkare.

Appro har nu tröttnat på dessa lögner och missuppfattningar och vill en gång för alla slå fast vad som gäller.

En skruvtillverkare kan inte godkännas inom kraven för PED 97/23/EC. Det är endast tillverkaren av själva tryckkärlet som skall uppfylla dessa krav, bl.a. genom CE märkning.

Så här säger SIS i ärendet:

Otto Björnberg, Project Manager, Materials Technology SIS, Swedish Standards Institute

Tillverkaren har däremot alltid ansvar att välja ett material till skruven som säkerställer att konstruktionen av tryckkärlet uppfyller kraven inom PED direktiven.

Valet av material i tryckbärande delar måste därför väljas genom ett av följande alternativ:

1. Material enligt standarder som är harmoniserande under direktivet

2. Material som är godkänt enligt EAM (European Approval of pressure equipment Material).

3. Material som tryckkärlstillverkaren bedömt lämpligt och utfärdat ett PMA (Particular Material Appraisal) för.

Note 1: Godkända material för fästelement finner man i den med PED harmoniserande standarden EN 10269.

Note 2: Avser artikel 11

Note 3: PMA skall utfärdas för varje enskilt material och applikation och tillfälle.

Det gäller alltså att hålla isär komponent (färdig skruv) och det material man använt vid tillverkningen. Många tryckkärlstillverkare har här missförstått eller blivit vilseledda av profiterade kontrollorgan.

Problematiken beskrivs ytterligare under rubriken ”dubbel klassat”.

PED är däremot tydlig på att komponent och material skall hållas isär, Detta förtydligas ytterligare genom 97/23/EC Guideline 7/8 och 7/19:

”The bolting parts are joining components. When these components contribute to the pressure resistance, their materials shall fulfil the relevant requirements of annex 1, section 4.

”The requirement in annex 1, section 4.3 is not however intended for a component manufacturer, who is not a material manufacturer in the context of PED, even if he modifies the mechanical properties of the material”.

Alltså skall materialintyget vara utfärdat av stålverket och inte av skruvtillverkaren. Skruvtillverkaren skall endast överlämna kontrollintyg för färdig produkt och eventuella tillkommande krav ifrån tryckkärlstillverkaren.

Det finns också ett krav på att materialtillverkaren/stålverket innehar en fullgod certifiering enligt ISO 9001 eller motsvarande. Detta beskrivs i Guideline 7/16:

”when the material manufacturer has a quality management system, certified by a competent body, and when the field of validity of the certification specifies production of material indicating the relevant material types”.

Med detta i tanken, gäller det att vara försiktig med inköp ifrån grossister som importerar från länder utanför EU.

Grossister/tillverkare runt om i Europa lagerför även dessa material så man vet därför oftast inte vad man egentligen får när man köper. Var därför noga med att begära fullgoda identitets-, kvalitets- och kontrollintyg.

Så här säger Inspecta i ärendet:

Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB

Så kan inte identifikation och spårbarhet garanteras, genom ett av tillverkaren/stålverket utfärdat materialintyg, får inte komponenten användas i tryckkärl som levereras enligt PED direktiven.

Se därför upp när grossister inom skruvbranschen, i sina produktkataloger, marknadsför sig med texter som:

Vi klarar tryckkärlskrav enligt SS-EN 10269” eller ”Certifikat enligt TUV och ASME

Naturligtvis är dessa påståenden helt felaktiga, materialstandarden SS-EN 10269 innehåller inga tryckkärlskrav över huvud taget. Och det är enbart stålverket som kan utfärda dessa materialintyg och inte skruvtillverkare eller grossister.

Dubbel klassat material

Ytterligare en förvirring som förekommer inom tryckkärlsbranschen är uttrycket ”dubbel-klassat”. Här ställer vissa stora tryckkärltillverkare krav på att själva skruvens kemiska innehåll och mekaniska egenskaper skall täcka två internationella standards.

Ofta beskriver deras materialspecifikationer att skruven skall innehålla kraven för både ISO 898-1 och ASME SA 193.

I dessa standarder beskrivs krav på produkters tillverkning, egenskaper per hållfasthetsklass, testning och märkning. Ingenstans framgår vilket material som skall användas, vilket ju är ett grundkrav inom PED direktiven.

PED beskriver också vissa förtydligande grundläggande krav ur säkerhetssynpunkt vid valet av material som måste innehållas. Det är viktigt att man har god marginal vid sitt val av material, i syfte att säkra en garanterat jämn kvalitet inom toleranserna.

Utdrag ur annex1 ESSENTIAL SAFETYREQUIREMENTS PED 97/23/EC

Unless other values are required in accordance with other criteria that just be taken into account, a steel is considered as sufficiently ductile to satisfy 4.1 (a) if, in a tensile test carried out by a standard procedure, its elongation after rupture is no less than 14% and its bending rupture energy measured on an ISO V test-piece is no less than 27 J, at a temperature not greater than 20 degrees C but not higher than the lowest scheduled operating temperature.

Detta innebär attt.ex. Hållfasthetsklass 8.8 inte klarar kraven. EN ISO 898-1:2009 är inte heller längre harmoniserad eller kopplad till PED 97/23/EC

Naturligtvis kan man åberopa krav enligt EN ISO 898-1:2009, men som vi tidigare nämnt, då enbart för produktens testning och märkning.

För stålverken existerar inte begreppet ”dubbel klassat material”. Varje stålsort är unik, med sina kemiska beståndsdelar och mekaniska egenskaper.

Inget stålverk kommer att vilja eller kunna styra parametrarna så att deras produkt hamnar endast inom dessa hållfasthetsklassers överlappande värden.

En lösning är naturligtvis att PED och ASME gemensamt fastställer vilka material som får ingå i tryckkärl, men dit är det långt.

Till dess bör tryckkärlstillverkaren följa dom direktiv som finns och inte hitta på egna tolkningar och krav. Den viktigaste anledningen till att följa dessa direktiv är säkerhet.

Genom att ha otydliga specifikationer lämnar man plats för oseriösa skruvtillverkare och grossister att marknadsföra och sälja produkter som inte uppfyller dom verkliga kraven.

Dessa produkter kan orsaka stora personskador och risk för dödsfall när dom utsätts för tryck och belastning som dom inte klarar.

Till detta skall man också lägga de stora kostnader som ett sådant haveri orsakar.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?