Rule # 1

Rule # 1

Schweiziska myndigheter har inlett en utredning om pengatvätt, där bl.a. TeliaSonera ingår. I Uppdrag granskning påstås det att TeliaSonera sedan 2008 betalat ut över 2 miljarder kronor till ett enmansföretag i Gibraltar.

Styrelseordförande i TeliaSonera, Anders Narvinger är också styrelseordförande i Alfa Laval. I TeliaSoneras styrelse finns även styrelseledamoten Lars Renström, tillika VD och koncernchef i Alfa Laval.

Alfa Laval tog en order på värmeväxlare för cirka 75 miljoner kronor till ett raffinaderi i Saudiarabien 2011. Kan företag som gör affärer med diktaturer ha samma problem som TeliaSonera har idag?

Alfa Laval har bevisligen vid ett tillfälle fattat märkliga affärsbeslut.