Rule # 1

Rule # 1

Schweiziska myndigheter har inlett en utredning om pengatvätt, där bl.a. TeliaSonera ingår. I Uppdrag granskning påstås det att TeliaSonera sedan 2008 betalat ut över 2 miljarder kronor till ett enmansföretag i Gibraltar.

Styrelseordförande i TeliaSonera, Anders Narvinger är också styrelseordförande i Alfa Laval. I TeliaSoneras styrelse finns även styrelseledamoten Lars Renström, tillika VD och koncernchef i Alfa Laval.

Penningtvätt – ett allvarligt brott

Penningtvätt är ett allvarligt brott som innebär att man försöker dölja ursprunget av pengar som har förvärvats genom kriminella handlingar. Detta är ett brott som påverkar hela samhället och kan leda till allvarliga konsekvenser för både individer och företag.

Penningtvätt kan ske på olika sätt, men det vanligaste är att man försöker göra pengarna “rena” genom att placera dem i olika transaktioner eller genom att köpa tillgångar som fastigheter eller bilar. Detta görs för att pengarna ska verka som om de kommer från en laglig källa.

Det är viktigt att poängtera att penningtvätt inte bara är ett brott som begås av kriminella organisationer eller individer som är involverade i organiserad brottslighet. Penningtvätt kan även ske av personer som är involverade i mindre brott, såsom skattefusk eller bedrägeri.

Konsekvenserna av penningtvätt kan vara allvarliga. Förutom att det påverkar samhället som helhet, kan det även leda till ekonomiska förluster för företag och privatpersoner. Dessutom kan det leda till att de som är inblandade i penningtvätten blir straffade och får fängelsestraff eller böter.

För att bekämpa penningtvätt har olika lagar och regler införts. I Sverige finns det bland annat en lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag innebär att banker och andra finansiella institutioner måste vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna.

Det är viktigt att alla är medvetna om risken för penningtvätt och att man tar ansvar för att förhindra det. Detta kan ske genom att man är uppmärksam på misstänkta transaktioner och rapporterar dem till myndigheterna. Dessutom är det viktigt att man följer de regler och lagar som finns för att förhindra penningtvätt.

I slutändan är penningtvätt ett allvarligt brott som påverkar hela samhället. Genom att vara medveten om risken för penningtvätt och genom att ta ansvar för att förhindra det kan vi alla bidra till en tryggare och mer rättvis värld.

Affärer med diktaturer

Alfa Laval tog en order på värmeväxlare för cirka 75 miljoner kronor till ett raffinaderi i Saudiarabien 2011. Rule # 1 kan företag som gör affärer med diktaturer ha samma problem som TeliaSonera har idag?

Alfa Laval har bevisligen vid ett tillfälle fattat märkliga affärsbeslut.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?