Säkerheten på oljeraffinaderierna i Sverige

Säkerheten på oljeraffinaderierna i Sverige

Nordens största skruv och mutterlager i ASTM/ASME material såldes av en konkursförvaltare i våras, utan certifikat. Det utsålda varulagret dyker nu upp hos andra aktörer i skruvbranschen bl.a. hos Mattssons i Anderstorp. Skruvar och muttrar enligt ASTM/ASME används bl.a. i flänsförbanden på oljeraffinaderier i Sverige där kraven är att tillhörande certifikat skall finnas på levererade produkter.

Det vore klokt ur en säkerhets och ansvarssynpunkt att granska certifikaten extra noga i fortsättningen. För att minska riskerna bör man begära in stålverkets originalcertifikat från alla som levererar denna typ av produkter.

Hur säkerställer du skruven du köper idag?

Inköp av fästelement kräver planering och eftertanke. Med vår samlade erfarenhet har vi bred förståelse för vilka utmaningar som finns i olika branscher och därför kan vi erbjuda dig en kompetent vägledning.