Säkerheten på oljeraffinaderierna

Säkerheten på oljeraffinaderierna

Att säkerställa kvaliteten och riktigheten i certifikaten för skruvar och muttrar är av yttersta vikt för att undvika eventuella problem och risker.

Säkerheten på oljeraffinaderierna

Situationen där Nordens största skruv- och mutterlager i ASTM/ASME-material såldes av en konkursförvaltare utan certifikat och sedan dök upp hos andra aktörer inom skruvbranschen, inklusive hos Mattssons i Anderstorp, är oroande. För att undvika liknande situationer och minska riskerna i framtiden är det nödvändigt att vara extra noggrann vid inköp av skruvar och muttrar. Här är några tips för att säkerställa kvaliteten på de skruvar du köper idag:

  • Granska certifikaten noggrant: Vid inköp av skruvar enligt ASTM/ASME-standarder bör du begära in stålverkets originalcertifikat från leverantören. Certifikatet innehåller viktig information om produkternas specifikationer, materialkvalitet och dimensioner. Genom att noggrant granska dessa certifikat kan du bedöma produkternas äkthet och kvalitet.
  • Kontrollera leverantörens trovärdighet: Innan du köper skruvar är det viktigt att utvärdera leverantörens rykte och trovärdighet. Genom att läsa recensioner, undersöka deras historia och referenser samt bedöma deras tidigare erfarenheter i branschen kan du få en uppfattning om deras tillförlitlighet och kundnöjdhet. Att köpa från pålitliga och etablerade leverantörer minskar risken för att köpa produkter av dålig kvalitet.
  • Undersök produkternas ursprung: Om du har tvivel om produkternas ursprung är det viktigt att kontrollera att de tillverkas och levereras av pålitliga och erkända tillverkare. Detta kan göras genom att granska tillverkarens webbplats, kontakta dem direkt eller rådfråga branschexperter för att verifiera deras rykte och kvalitetsstandarder.
  • Utvärdera leverantörsbedömningar: För att få en bättre förståelse av leverantörens kapacitet och kvalitet kan du genomföra en leverantörsbedömning. Detta kan innefatta granskning av deras produktionsprocesser, kvalitetskontroller och eventuella certifieringar de kan ha. Att ha en etablerad process för att bedöma och välja leverantörer minskar risken för att köpa produkter av dålig kvalitet.
  • Använd oberoende testlaboratorier: För att säkerställa skruvarnas kvalitet kan du överväga att använda oberoende testlaboratorier för att utföra tester och verifiera att de uppfyller de krav och specifikationer som anges i certifikaten. Detta kan ge dig extra försäkran om produkternas kvalitet och lämplighet för användningen.

Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?