Samhällsnyttig sysselsättning

Samhällsnyttig sysselsättning

Samhällsnyttig sysselsättning. Den 8:e mars 2011 försattes Appro AB i konkurs. Konkursen avslutades den 18:e november 2014, drygt tre och ett halvt år senare. Vi kan nu redovisa lite mer utvecklade former av konkursförvaltning i Appro AB.

Tack och lov så tog konkursförvaltarens insatser sig riktigt seriösa former med bl.a. förskottsbetalningar till banken, revisorerna samt sig själv. En gynnsam och uppskattad sysselsättning hos dessa är även att betala så lite skatt som möjligt.

I förslag till utdelning avseende borgenärerna i Appro AB:s konkurs (aktbilaga 71) redovisas en total fastställd fordran inklusive upplupen ränta till 13 290 031 kronor.

Helt överlägsna i kategorin störst förlust i kronor är SE-banken tät följd av staten. Leverantörer och anställda har också drabbats hårt i konkursen.

Konkursförvaltarens viktigaste uppgift är att se till att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Men vad innebär egentligen det? Och vilka är konkursförvaltarens skyldigheter och ansvar?

En konkursförvaltare utses när en person eller ett företag har ansökt om konkurs eller när en borgenär ansöker om att företaget ska försättas i konkurs. Konkursförvaltaren är en oberoende person som utses av tingsrätten och som har till uppgift att förvalta företagets tillgångar och skulder under konkursprocessen.

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att maximera värdet av företagets tillgångar och därmed ge bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Detta innebär att konkursförvaltaren måste ta hand om företagets tillgångar, sälja dem om det behövs och betala av företagets skulder.

Konkursförvaltaren har också en skyldighet att undersöka om det finns några möjligheter att rädda företaget från konkurs. Om det finns möjligheter att rädda företaget, ska konkursförvaltaren arbeta för att genomföra en rekonstruktion av företaget. En rekonstruktion innebär att företaget får en chans att fortsätta driva sin verksamhet istället för att gå i konkurs.

En annan viktig uppgift för konkursförvaltaren är att utreda om det har skett några oegentligheter eller brott i samband med företagets verksamhet. Om konkursförvaltaren upptäcker några oegentligheter eller brott, ska denne rapportera detta till åklagarmyndigheten.

Konkursförvaltaren har också en skyldighet att informera borgenärerna om vad som händer under konkursprocessen. Konkursförvaltaren ska hålla borgenärerna uppdaterade om försäljningen av tillgångar, betalningar av skulder och andra viktiga händelser under konkursprocessen.

Sammanfattningsvis är konkursförvaltarens främsta uppgift att se till att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Konkursförvaltaren har också en skyldighet att undersöka om det finns möjligheter att rädda företaget från konkurs och att utreda eventuella oegentligheter eller brott. Konkursförvaltaren har också en viktig roll i att informera borgenärerna om vad som händer under konkursprocessen.

I Appros fall verkar konkursförvaltarens näsa istället ha varit lite väl djupt i andra intressen och missat en hel del av orsaken bakom konkursen. Samhällsnyttig sysselsättning?

Konkursförvaltarens främsta uppgift

I kommande inlägg skall vi bl.a. titta lite närmare på certifikat från Almén Special Fastener AB.

Vill du få mail från oss?