Samhällsnyttig sysselsättning

Samhällsnyttig sysselsättning

Samhällsnyttig sysselsättning. Den 8:e mars 2011 försattes Appro AB i konkurs. Konkursen avslutades den 18:e november 2014, drygt tre och ett halvt år senare. Vi kan nu redovisa lite mer utvecklade former av konkursförvaltning i Appro AB.

Tack och lov så tog konkursförvaltarens insatser sig riktigt seriösa former med bl.a. förskottsbetalningar till banken, revisorerna samt sig själv. En gynnsam och uppskattad sysselsättning hos dessa är även att betala så lite skatt som möjligt.

I förslag till utdelning avseende borgenärerna i Appro AB:s konkurs (aktbilaga 71) redovisas en total fastställd fordran inklusive upplupen ränta till 13 290 031 kronor.

Helt överlägsna i kategorin störst förlust i kronor är SE-banken tät följd av staten. Leverantörer och anställda har också drabbats hårt i konkursen.

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. I Appros fall verkar konkursförvaltarens näsa istället ha varit lite väl djupt i andra intressen och missat en hel del av orsaken bakom konkursen. Samhällsnyttig sysselsättning?

I kommande inlägg skall vi bl.a. titta lite närmare på certifikat från Almén Special Fastener AB.