Skadeståndskrav mot Björn Almén

Skadeståndskrav mot Björn Almén

Björn Alméns tidigare ombud, Shervin Shikhan på Setterwalls Advokatbyrå har övergått till anställning hos Advokatfirman Lindahl. Den tidigare revisorn i Almén Special Fastener AB är också utbytt.

Skadeståndskrav mot Björn Almén

Appro AB riktade ett skadeståndskrav 2010 mot Björn och Jessica Almén på Almén Special Fastener AB. När Appro AB försattes i konkurs 2011 övertog konkursförvaltaren på Advokatfirman Lindahl skadeståndskravet, mål nr T 836-10 vid Linköpings tingsrätt.

Björn Almén har önskat förlikning vid ett par tillfällen den senaste tiden utan framgång. Huvudförhandlingen i Linköpings tingsrätt äger rum slutet maj 2012.

Att förlika sig innan en huvudförhandling är en vanlig praxis inom det svenska rättssystemet. Det innebär att parterna i en rättslig tvist kommer överens om en lösning på tvisten utan att behöva genomgå en fullständig rättegång. Förlikning kan ske när som helst under en rättsprocess, men om det sker innan huvudförhandlingen börjar kan det spara tid och pengar för alla parter.

Förlikning är ett alternativ till att gå igenom en fullständig rättegång. Det kan vara fördelaktigt för båda parterna eftersom det kan leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv lösning på tvisten. Genom att förlika sig kan parterna undvika de höga kostnaderna som är förknippade med en fullständig rättegång, såsom advokatkostnader och rättegångsavgifter.

En förlikning kan innebära olika saker beroende på tvistens karaktär och parternas önskemål. Det är vanligt att förlikningar innebär att en av parterna betalar en summa pengar till den andra parten, men det kan också innebära andra typer av överenskommelser. Till exempel kan parterna komma överens om att avbryta ett avtal eller att man kommer överens om villkor för framtida samarbete.

Förlikning är en frivillig process och båda parterna måste vara överens om villkoren för förlikningen. Om parterna inte kan komma överens om villkoren för förlikningen kommer tvisten att gå vidare till en fullständig rättegång. Det är därför viktigt att parterna är öppna för att diskutera olika lösningar på tvisten och att de är beredda att kompromissa.

En annan fördel med förlikning är att det kan hjälpa till att bevara relationen mellan parterna. Om parterna fortsätter att ha en affärsmässig relation efter tvisten kan det vara fördelaktigt att förlika sig istället för att gå igenom en fullständig rättegång. Genom att förlika sig kan parterna undvika de negativa effekterna som en rättslig tvist kan ha på deras relation.

Förlikning är inte alltid möjligt eller lämpligt i alla situationer. I vissa fall kan det vara nödvändigt att gå igenom en fullständig rättegång för att uppnå rättvisa och rättvisa resultat. Det är viktigt att ta hänsyn till tvistens karaktär och parternas önskemål när man överväger möjligheten till förlikning.

Sammanfattningsvis är förlikning ett vanligt alternativ till en fullständig rättegång inom det svenska rättssystemet. Det kan vara fördelaktigt för båda parterna eftersom det kan leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv lösning på tvisten. Genom att förlika sig kan parterna undvika de höga kostnaderna och negativa effekterna som är förknippade med en fullständig rättegång. Det är viktigt att parterna är öppna för att diskutera olika lösningar på tvisten och att de är beredda att kompromissa för att uppnå en lösning som fungerar för alla parter.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.