Skruvförband i godkänt material

Byta skruvförband till godkänt material

Hej,
Vilka åtgärder skall/bör genomföras om man tillverkat och levererat PED certifierade tryckkärl i vilka man använd ett icke godkänt material i de fästelement som är en del av det tryckbärande förbandet? Hälsningar Börje Alm

Hejsan,
Byta skruvförband till godkänt material. Om ansvarig myndighet får kännedom om materialet så kan brukaren av tryckkärlet drabbas av användningsförbud. Tillverkaren kan drabbas av krav på produktåterkallelse.

Kom ihåg att det sista ordet vad gäller tolkning av produktdirektiv alltid ligger hos den myndighet som överfört direktivet till svensk rätt d.v.s. i Sverige Arbetsmiljöverket – har du frågat dem?