Skruvstandard

Skruvstandard

Med standardisering vill man främst underlätta kommunikationen genom att skapa entydiga begrepp med definitioner och termer. Varje standardiseringsresultat, standard, är att betrakta som en på frivillig bas träffad överenskommelse.

EN ISO 898-1:2009 del 1, som avser de mekaniska egenskaperna för skruvar och pinnskruvar i kolstål och legerade stål med angivna hållfasthetsklasser samt gängor med grov och fin delning gäller även som svensk standard.

Skruvstandrad

De skruvar och pinnskruvar som skall uppfylla kraven utvärderas endast i en omgivandetemperatur på mellan 10 0C till 35 0C. Det innebär att vid förhöjda eller låga temperaturer uppfylls inte de angivna mekaniska och fysikaliska egenskaperna.

Vid förhöjda temperaturer varierar de mekaniska egenskaperna hos skruvar och pinnskruvar på ett antal olika sätt. Ett exempel är t.ex. den undre sträckgränsen och förlängningsgränsen Rp0.2.

Skruvar som sitter i förhöjda drifttemperaturer tappar ordentligt med klämkraft. Vid normal drift i 100 h vid 300 °C kan en permanent minskning på över 25 % ske.

Vid låga temperaturer sker också betydande förändringar av egenskaperna, särskilt för slagseghet.

När skruvar eller pinnskruvar användas i omgivningstemperaturer som är över 35 0C eller under 10 0C är det användarens ansvar att se till att de mekaniska egenskaperna är lämpliga för de specifika förhållandena.

Utanför temperaturintervallet -50 0C till 300 0C rekommenderar standarden dig att konsultera en erfaren fästelementmetallurg för bestämmandet av lämpliga val för en given applikation.

Information för val och användning av stål för användning vid låga och förhöjda temperaturer ges t.ex. i EN 10269, ASTM F2281 och i ASTM A 320/A 320M.

Standardisering är en viktig process för att underlätta kommunikationen mellan olika parter inom en bransch eller sektor. Genom att skapa gemensamma och entydiga begrepp, definitioner och termer kan man undvika missförstånd och öka effektiviteten i samarbetet.

Frivillig överenskommelse

En standard är ett resultat av en frivillig överenskommelse och fungerar som en gemensam grund att utgå ifrån. Standards kan omfatta allt från produktkrav och testmetoder till säkerhetsföreskrifter och arbetsmetoder. Standardisering görs på både nationell och internationell nivå, och är en viktig del av att säkra kvaliteten på produkter och tjänster.

Standarder utvecklas oftast av experter inom respektive område och genomgår en omfattande granskning och godkännandeprocess innan de publiceras. På så sätt bidrar standardisering till ökad säkerhet, effektivitet och hållbarhet inom olika branscher och sektorer.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?