Squirter DTI

Squirter DTI

Orsaken till de skador som uppstår när ett skruvförband lossnar beror i de flesta fall på att skruven har monterats till för låg klämkraft. Skruvens uppgift är att skapa en klämkraft mellan de sammanfogade delarna. Skruvförband med felaktig klämkraft leder ofelbart till haveri.

Att i ett skruvförband försöka uppnå rätt klämkraft med hjälp av ett givet åtdragningsmoment är mycket svårt. Det är friktionen i gängan och friktionen under skruvens huvud eller mutterns anliggningsyta som påverkar slutresultatet.

Bland de företag som upptäckt fördelarna med Squirter DTI:s kan bl.a. nämnas Alstom Power, ABB Lummus, Aker Solutions, US State Bridge Departments och U.S. Army Corp of Engineers.

Appro kan nu presentera en enkel lösning på problemet. Squirter DTI , en patenterad vidareutveckling av DTI brickan (Direct Tension Indicator) som finns återgiven i Eurokodsystemet under produktstandarden EN 14399-9.

Fördelen med Squirter DTI är att den på ett synbart sätt visar när rätt klämkraft i skruvförbandet har uppnåtts. Squirter DTI ser precis ut som en standard DTI förutom att på brickans undersida finns håligheter med silikon som pressas fram när rätt klämkraft uppnås. Med denna enkla lösning slipper man bekymmer med friktionskoefficienter, krångla med besvärliga åtdragningsmoment samt att avsevärda kostnadsbesparingar kan uppnås.

Skruvförband med brickor minskar dessutom risken för sättningar i de sammanfogade delarna jämfört med skruvförband utan brickor. Och det beror på det höga hålplanstryck som uppstår vid montering utan brickor.

Det är Appros samarbetspartner i USA, Applied Bolting Technology som utvecklat Squirter DTI. Bland de företag som upptäckt fördelarna med Squirter DTI:s kan bl.a. nämnas Alstom Power, ABB Lummus, Aker Solutions, US State Bridge Departments och U.S. Army Corp of Engineers.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om DIT brickan eller ännu bättre, boka in ett besök så kommer vi till er och demonstrerar.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?