Turkiet höjer importtullar på fästelement

Turkiet höjer importtullar på fästelement

Sedan 2009 har Turkiet tillämpat importtullar på fästelement med ursprung utanför EU.

Nu höjer de turkiska myndigheterna tullavgifterna på rostfria fästelement och höghållfasta skruvar med nästan 29 % till USD 4 500 per ton. För övriga fästelement som muttrar, ej höghållfasta skruvar, brickor och vissa typer av spikar höjs importtullarna med mer än 45 % till USD 4 000 per ton. Avgifterna gäller för importpartier som väger mer än 2 ton.

Bakgrunden till detta är den kraftiga ökningen av importen från Kina. År 2011 ökade den turkiska importen av fästelement från Kina med 46 % till 78 900 ton. För att skydda den inhemska industrin och öka konkurrenskraften för de lokala tillverkarna har Turkiet beslutat att höja tullavgifterna.

Turkiet höjer importtullar på fästelement

Tullavgifterna varierar beroende på typ och grad av fästelement, fördelningen grundar sig på det internationella tulltaxenumret. Avgiften måste betalas i förskott innan godset släpps.

Skruvar från Kina, ej höghållfasta, kostar ca SEK 10 per kilo. De turkiska tillverkarna har redan sett en ökad efterfrågan som följd av de höjda importtullarna och börjat investera i nya maskiner för att öka sin produktionskapacitet.

Det är viktigt att notera att höjda importtullar kan leda till högre priser för konsumenterna. Samtidigt kan det skapa möjligheter för lokala tillverkare att öka sin marknadsandel och konkurrenskraft.

Turkiets beslut att höja importtullarna på fästelement visar på deras engagemang för att skydda den inhemska industrin och öka konkurrenskraften för lokala tillverkare. Det är en åtgärd som kommer att påverka både importörer och konsumenter, men som också kan skapa möjligheter för lokala företag att växa och utvecklas.

Det är viktigt att förstå att Turkiets beslut inte bara handlar om att höja importtullarna. Det handlar också om att skapa möjligheter för lokala företag att växa och utvecklas. Genom att ge lokala tillverkare en konkurrensfördel kan de expandera sin verksamhet och skapa fler jobb. Detta kan i sin tur leda till en ökad ekonomisk tillväxt och en starkare nationell industri.

Naturligtvis kommer höjda importtullar att påverka både importörer och konsumenter. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en isolerad åtgärd. Turkiets regering har vidtagit flera andra åtgärder för att stärka den inhemska industrin, såsom subventioner och skattelättnader för lokala företag. Detta visar på en helhetsstrategi för att främja den inhemska ekonomin.

Turkiets beslut kan också ses som en del av en global trend där fler länder tar till protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen industri. Men det är viktigt att komma ihåg att protektionism inte är lösningen på alla problem. Öppenhet och frihandel är fortfarande viktiga för att främja global tillväxt och välstånd.

I slutändan är Turkiets beslut att höja importtullarna på fästelement en åtgärd som syftar till att stärka den inhemska industrin och öka konkurrenskraften för lokala tillverkare. Det kan vara en tuff tid för importörer och konsumenter, men det kan också skapa möjligheter för lokala företag att växa och utvecklas. Vi får se hur det här beslutet påverkar Turkiets ekonomi på lång sikt, men det är tydligt att regeringen har en strategi för att stärka den inhemska industrin och främja ekonomisk tillväxt.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?