Varför brister skruvförband?

Varför brister skruvförband?

Varför brister skruvförband? Ett skruvförband brister i de flesta fall till följd av att rätt klämkraft inte uppnås vid monteringen eller att det förändras efter monteringen.

Säkra sammanfogningar är ett resultat av en mängd faktorer i samverkan som t.ex. dimension, hållfasthet, material, friktion, sättning, monteringsmetod m.m. Många av dessa faktorer kan äventyra den önskade klämkraften. Det faktum att det finns ytterligare faktorer som påverkar klämkraften och som inte specificeras gör inte saken lättare.

Meningen med ett skruvförband är att det skall klämma ihop detaljerna på ett sätt så de inte glappar eller glider. Utsätts de klämda detaljerna för yttre krafter måste skruvförbandet klämma så hårt att glidning eller glapp inte uppstår.

Vid montering får spänningen i skruven inte överstiga skruvens sträckgräns. Överskrids sträckgränsen är risken stor att spänningen hamnar nära brottgränsen. Klämkraften får heller inte vara för låg så att förbandet glappar upp. Och momentmontering kan inte säkerställa klämkraften.

En M6 skruv i hållfasthetsklass 8.8 brister när belastningen överstiger 1 610 kg (brottgräns). Skruvens sträckgräns passeras vid drygt 1 280 kg. Under 1 160 kilos belastning utnyttjas inte skruvens klämkraft till fullo och risk finns att förbandet glappar upp.

Även om skruven är dragen till optimal klämkraft kan förbandet lossna p.g.a. att detaljerna som sammanfogats sätter sig.

Läs mer om skruvförband och fästelement här.


Vill du få mail från oss?

Kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.