Veckopeng

Veckopeng

Appro AB försattes i konkurs den 8:e mars 2011. Som konkursförvaltare utsågs Lennart Molander. Drygt tre år efter konkursen är konkursen i Appro fortfarande inte avslutad. I samband med konkursen har Lennart Molander redovisat för nedlagt arbete till Göteborgs tingsrätt 40 timmar.

För 40 timmar nedlagt arbete (en vecka) har Lennart Molander erhållit ett arvode om 107 500 kronor. Lennart Molander har av Göteborgs tingsrätt sedan våren 2011 tilldelats totalt 47 stycken konkursärenden. Utöver detta är Lennart styrelseordförande i ELK Elkonsulterna AB samt även styrelseordförande i ELK i Göteborg AB.

En imponerande arbetskapacitet av en 65 årig advokat. Och imponerande är även den privata taxerade inkomsten av tjänst och kapital under åren 2011 och 2012.