Veckopeng

Veckopeng

Appro AB försattes i konkurs den 8:e mars 2011. Som konkursförvaltare utsågs Lennart Molander. Drygt tre år efter konkursen är konkursen i Appro fortfarande inte avslutad. I samband med konkursen har Lennart Molander redovisat för nedlagt arbete till Göteborgs tingsrätt 40 timmar.

För 40 timmar nedlagt arbete (en vecka) har Lennart Molander erhållit ett arvode om 107 500 kronor. Lennart Molander har av Göteborgs tingsrätt sedan våren 2011 tilldelats totalt 47 stycken konkursärenden. Utöver detta är Lennart styrelseordförande i ELK Elkonsulterna AB samt även styrelseordförande i ELK i Göteborg AB.

En imponerande arbetskapacitet av en 65 årig advokat. Och imponerande är även den privata taxerade inkomsten av tjänst och kapital under åren 2011 och 2012.

Konkursförvaltarens uppgift

En konkursförvaltare är en person som utses för att hantera en konkurs. En konkurs uppstår när en person eller ett företag inte längre kan betala sina skulder och därmed anses vara insolvent. Konkursförvaltaren har en viktig roll i att säkerställa att alla inblandade parter behandlas rättvist och att konkursen hanteras på ett korrekt sätt.

En av konkursförvaltarens huvuduppgifter är att fastställa tillgångarna och skulderna i konkursboet. Detta innebär att förvaltaren måste granska alla tillgångar som tillhör den insolventa personen eller företaget och fastställa deras värde. Samtidigt måste förvaltaren också granska alla skulder som finns och fastställa hur mycket pengar som krävs för att betala av dem.

En annan viktig uppgift för konkursförvaltaren är att sälja tillgångarna i konkursboet för att betala av skulderna. Detta innebär att förvaltaren måste hitta köpare till tillgångarna och se till att de säljs till marknadsvärdet. Förvaltaren måste också se till att pengarna som samlas in från försäljningen används på ett korrekt sätt och att alla skulder betalas av i rätt ordning.

Konkursförvaltaren måste också hantera eventuella tvister som uppstår under konkursen. Detta kan inkludera tvister om vilka tillgångar som tillhör konkursboet eller vilka skulder som ska betalas av först. Förvaltaren måste arbeta för att lösa dessa tvister på ett så rättvist sätt som möjligt och se till att alla inblandade parter behandlas korrekt.

En annan uppgift för konkursförvaltaren är att hantera kommunikationen med alla inblandade parter. Detta kan inkludera borgenärer, anställda, kunder och andra intressenter. Förvaltaren måste se till att alla parter är informerade om vad som händer under konkursen och vad deras rättigheter är.

Slutligen måste konkursförvaltaren också se till att konkursen avslutas på ett korrekt sätt. Detta innebär att förvaltaren måste se till att alla skulder har betalats av och att alla tillgångar har sålts på ett korrekt sätt. När detta har gjorts kan konkursförvaltaren lämna in en slutrapport till domstolen och avsluta konkursen.

Sammanfattningsvis är konkursförvaltarens uppgift mycket viktig för att säkerställa att en konkurs hanteras på ett korrekt sätt. Förvaltaren måste granska tillgångarna och skulderna i konkursboet, sälja tillgångarna för att betala av skulderna, hantera eventuella tvister, kommunicera med alla inblandade parter och avsluta konkursen på ett korrekt sätt. Genom att utföra dessa uppgifter på ett professionellt sätt kan förvaltaren säkerställa att alla inblandade parter behandlas rättvist och att konkursen hanteras på ett korrekt sätt.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?