Vem tar ansvaret?

Vem tar ansvaret för dumpad import

Den 26-sep 2007 mottog EU ett klagomål från www.eifi.org om dumpad import från Kina på vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar). EU fann fog för klagomålet och inledde en undersökning den 9-nov 2007.

I denna undersökning finner man bl.a. att företag och företagsgrupper i Kina som gett sig till känna som tillverkare och redovisat de begärda uppgifterna inte själva producerat fästelementen.

Flera företag lämnade oriktiga eller vilseledande uppgifter under arbetets gång samt hade låg samarbetsvilja, bl.a. en av importörerna i EU godtog inte att kommissionen gjorde ett kontrollbesök. Vem tar ansvaret för dumpad import?

Intressant att notera är också de invändningar som framförs av importörer och exporterande tillverkare i Kina, att fästelementen inte är jämförbara med de som tillverkas i EU trots en gemensam DIN standard. Även de Kinesiska myndigheterna hävdar att kvaliteten på fästelement tillverkade i EU är högre. Har importörerna framfört detta i sin marknadsföring eller i säljprocessen till sina kunder?

Många importörer köper huvuddelen från tillverkare i Kina men också från tillverkare i EU. Noteras bör även att tillverkande företag i EU själva har importerat betydande kvantiteter från Kina!

Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Vem tar ansvaret vid en olycka?

Hur säkerställer du det du köper idag?