Viktiga ändringar i standarden

Viktiga ändringar i standarden

Viktiga ändringar i standarden. ISO 898-1, de mekaniska egenskaperna för fästelement av kolstål och legerade stål blev uppdaterad i januari i år på flera punkter. Uppdateringen är en följd av de oklarheter som förekommit i den tidigare versionen, ISO 898-1:2009.

Viktigt blir nu att kontrollera att fästelement som tillverkas och levereras uppfyller den senaste versionen av ISO 898-1 då den tidigare inte längre gäller.

Att använda korrekta fästelement är en avgörande faktor för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten i en mängd olika tillämpningar. Därför är det viktigt att kontrollera att de fästelement som tillverkas och levereras uppfyller den senaste versionen av ISO 898-1, som ersätter den tidigare versionen.

ISO 898-1 är en standard som fastställer mekaniska egenskaper för fästelement som skruvar och muttrar. Den nya versionen av standarden har uppdaterats för att inkludera förbättrade testmetoder och specifikationer för höghållfasta fästelement.

För att säkerställa att fästelementen du använder uppfyller den senaste versionen av standarden, bör du kontakta din leverantör och begära att de tillhandahåller dokumentation som bekräftar att deras produkter är i överensstämmelse med de nya kraven.

Det är också viktigt att notera att användningen av fästelement som inte uppfyller de senaste standarderna kan leda till allvarliga säkerhetsproblem. Därför är det viktigt att vara medveten om vilka standarder som gäller och att alltid använda korrekta fästelement i dina tillämpningar.

Sammanfattningsvis är det viktigt att kontrollera att de fästelement du använder uppfyller den senaste versionen av ISO 898-1 för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten i dina tillämpningar. Kontakta din leverantör för att få dokumentation som bekräftar överensstämmelse med de nya kraven och se till att alltid använda korrekta fästelement.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?