Viktiga ändringar i standarden

Viktiga ändringar i standarden

Viktiga ändringar i standarden. ISO 898-1, de mekaniska egenskaperna för fästelement av kolstål och legerade stål blev uppdaterad i januari i år på flera punkter. Uppdateringen är en följd av de oklarheter som förekommit i den tidigare versionen, ISO 898-1:2009.

Viktigt blir nu att kontrollera att fästelement som tillverkas och levereras uppfyller den senaste versionen av ISO 898-1 då den tidigare inte längre gäller.