Visste du att…

Visste du att...

Dagens normer innebär ett högre tillåtet utnyttjande av stålmaterialet i ett skruvförband än tidigare, vilket bl.a. medför mindre reserver för felaktigt utförande

Dagens normer innebär också en mer kvalificerad användning av materialet. Fordringarna anpassas till de aktuella förutsättningarna med hjälp av ett flertal olika hållfasthets- och seghetsklasser för grundmaterialen, olika utförandeklasser, skruvförbandsklasser osv. Detta medför samtidigt ökade risker för felaktigt utförande…

Idag används en större andel höghållfasta konstruktionsstål, som mikrolegerade stål och ibland även seghärdade stål, vilket ställer högre krav på behandlingen av materialet…

Dagens stålkonstruktioner och deras utformning är i många fall mer avancerade än tidigare, vilket bl. a. kan medföra större felkänslighet och allvarligare konsekvenser vid ett brott…

Den hårdare konkurrensen mellan företagen leder till en kostnadsjakt som inte alltid går hand i hand med kvalitetskraven…

Forna tiders hantverkare med mycket lång erfarenhet av stål och smide är inte lika vanliga idag. Risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn har ökat…

Kraven på beständighet och begrepp som livscykelkostnader har blivit mer uppmärksammade. Livslängden med hänsyn till såväl utmattning som korrosion är i högsta grad beroende av utförandet av en konstruktion…

Hur säkerställer du det du köper idag?