Utbildning

Appro utbildning

Ökade krav på säkerhet och kvalité ställer större krav på fästelementen. Vi erbjuder utbildningar som ger dig kunskapen att möta de ökade kraven.

 

Våra utbildningar omfattar allt ifrån grundläggande kunskap till mer djupgående analyser om orsaken bakom ett skruvhaveri.

Med vår support och våra utbildningar hjälper vi dig att säkerställa en framgångsrik verksamhet över tiden.

Några exempel på områden vi går igenom.
• Vilken fästelementstandard gäller och vad innebär den?
• Varför har friktionen så stor inverkan vid monteringen?
• Vilket material eller dimension skall jag välja?
• Behöver jag använda smörjmedel?
• Behöver jag kalibrera verktygen?
• Varför brickor bör användas?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s